index icon
Index

Basiscijfers Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA)

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over AAA naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Sterfte Mannen 356 79 107a 145 104
  Vrouwen 164 80 36a 71 57
  Totaal 520 79 143a 216 161
Ziekenhuisopnamen± Mannen 2838 74 1549a 1080 209
  Vrouwen 580 76 272a 242 66
  Totaal 3.418 74 1821a 1322 275
Dagopnamen± Mannen 243 77 92a 151b
  Vrouwen 42 74 25a 17b
  Totaal 285 77 117a 168b
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal ligdagen  Mannen 5   6 5 3
in het ziekenhuis± Vrouwen 6   7 5 3
  Totaal 5   6 5 3
                 
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage       <75 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 9,1       5,0 10,3 32,5
  Vrouwen 17,8       6,5 18,4 51,8
  Totaal 10,6       5,2 11,9 37,8
1-jaar sterfte Mannen 15,6       9,4 18,9 43,8
  Vrouwen 25,6       12,2 27,9 60,3
  Totaal 17,3       9,8 20,7 48,4
5-jaar sterfte Mannen 37,4       24,7 48,8 75,4
  Vrouwen 48,8       30,6 55,1 83,8
  Totaal 39,4       25,5 50,0 77,9

aVanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44, 45-54 en 55-74 jaar samengevoegd 
bVanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 75-84 en ≥85 jaar samengevoegd 
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I713-714, ICD-9 codes 4413-4414
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I713-714, ICD-9 codes 4413-4414. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

 

Sterfte 

In 2021 was het aandeel van AAA aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 1%. Er zijn in 2021 356 mannen overleden aan AAA en 164 vrouwen. In totaal zijn 263 (51%) sterfgevallen vanwege AAA veroorzaakt door een AAA met ruptuur (184 mannen en 79 vrouwen). Voor alle leeftijdsgroepen overlijden er meer mannen dan vrouwen vanwege een AAA. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan AAA is 79 jaar bij mannen en 80 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan AAA nam in de periode 1980-2021 is licht gestegen voor vrouwen. Voor mannen is een stijging zichtbaar tot 1994, daarna stagneert het aantal sterfgevallen tot 2005. Vanaf 2005 is een daling zichtbaar in het aantal sterfgevallen vanwege AAA bij mannen, vanaf 2014 is deze daling gestagneerd. 

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor AAA is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 9.1%, 15.6% en 37.4% en voor vrouwen 17.8%, 25.6% en 48.8%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 3.418 ziekenhuisopnamen wegens AAA plaats, waarvan 2.838 opnamen van mannen en 580 van vrouwen. Dit zijn 8 opnamen per dag voor mannen en 2 opnamen per dag voor vrouwen. Van alle ziekenhuisopnamen vanwege een AAA, zijn er voor mannen 509 opnamen voor een AAA met ruptuur en voor vrouwen 142 opnamen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege AAA was 74 jaar bij mannen en 76 jaar bij vrouwen. In 2021 zijn er 16 observaties geregistreerd vanwege een AAA, waarvan 1 vanwege een AAA met ruptuur. Voor mannen hebben er 7 observaties plaatsgevonden vanwege AAA, waarvan 1 met ruptuur. Voor vrouwen waren dit 9 observaties, waarvan 0 vanwege een AAA met ruptuur.

Het gemiddelde aantal ligdagen is voor mannen 6 dagen en voor vrouwen 5 dagen.

In de periode 1980 tot 2021 is het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor vrouwen licht gestegen, voor mannen is een stijging zichtbaar tot 1994 en een daling vanaf 2011.

 

Dagopnamen

In 2021 vonden er 285 dagopnamen plaats vanwege AAA, waarvan 243 van mannen en 42 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege AAA was in 2021 77 jaar voor mannen en 74 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen voor mannen vinden plaats in de leeftijdsgroep vanaf 75 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsgroep <75 jaar.