Artikelen en Jaarcijfers

Jaarcijfers pacemaker en ICD

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor Pacemaker en Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) ingrepen.

Jaarcijfers aortakleplijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor aortaklepvervanging (AVR) en transkatheter aortaklepimplantaties (TAVI).

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter).

filter icon
Filter
22 resultaten

Jaarcijfers pacemaker en ICD

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor Pacemaker en Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) ingrepen.

2022-09-22 08:55:31

Jaarcijfers aortakleplijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor aortaklepvervanging (AVR) en transkatheter aortaklepimplantaties (TAVI).

2022-09-14 15:04:51

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter).

2022-09-14 14:19:44

Jaarcijfers gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor gecombineerde aortaklepvervanging en coronaire bypassoperatie (AVR+CABG) en gecombineerde transkatheter aortaklepvervanging en Percutane Coronaire Interventie (TAVI+PCI).

2022-09-14 14:19:24

Jaarcijfers atriumfibrilleren

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor Katheterablatie en Minimaal-Invasieve Chirurgische Ablatie.

2022-09-14 14:19:08

Jaarcijfers mitraliskleplijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor mitralisklepchirurgie.

2022-09-14 14:16:04

Basiscijfers hartinfarct

Basiscijfers hartinfarct

2022-06-26 15:22:32

Basiscijfers angina pectoris

Basiscijfers angina pectoris

2022-06-25 15:16:02

Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op basis van het Lifelines cohort

In dit hoofdstuk worden de prevalenties van risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer in detail beschreven op basis van het Lifelines cohort, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

2022-06-19 22:04:12

Basiscijfers TIA

Basiscijfers TIA

2022-06-03 17:02:05

Basiscijfers subarachnoïdale bloeding

Basiscijfers subarachnoïdale bloeding

2022-06-03 16:56:14

Basiscijfers intracerebrale bloeding

Basiscijfers intracerebrale bloeding

2022-06-03 16:45:01

Basiscijfers herseninfarct

Basiscijfers herseninfarct

2022-06-03 16:10:34

Basiscijfers cardiomyopathie

Basiscijfers cardiomyopathie

2022-06-03 15:57:02

Basiscijfers aangeboren hartafwijking

Basiscijfers aangeboren hartafwijking

2022-06-03 15:34:09

Basiscijfers Ischemische hartziekten

Basiscijfers ischemische hartziekten

2022-06-03 15:31:23

Basiscijfers perifeer arterieel vaatlijden

Basiscijfers perifeer arterieel vaatlijden

2022-06-03 15:18:46

Basiscijfers hartfalen

2022-06-03 15:16:28

Basiscijfers Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA)

Basiscijfers Aneurysma van de Abdominale Aorta (AAA)

2022-06-03 15:09:52

Basiscijfers boezemfibrilleren

Basiscijfers boezemfibrilleren

2022-06-03 15:08:54