Coronairlijden

Hart- en vaatziekten in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Incidentie- en prevalentie cijfers geregistreerd in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Onderscheid wordt gemaakt tussen chronische en niet chronische hart- en vaatziekten.

Compleetheid verplichte variabelen

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter), met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd.

filter icon
Filter
42 resultaten

Hart- en vaatziekten in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Incidentie- en prevalentie cijfers geregistreerd in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Onderscheid wordt gemaakt tussen chronische en niet chronische hart- en vaatziekten.

2024-02-21 19:33:31

Compleetheid verplichte variabelen

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2024-02-01 11:46:00

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter), met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd.

2023-11-01 15:18:38

Analysetool op Hart en Vaatcijfers

Op zoek naar betrouwbare data over hartzorg en nieuwsgierig naar specifieke behandelingen en patiëntkenmerken? Gebruik de analysetool!

2023-10-25 14:50:05

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - dottercentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:35

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - hartcentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:32

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:28

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:24

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-08-03 11:38:28

30-daagse mortaliteit incl. ziekenhuismortaliteit - NVT funnelplot

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

120-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

1-jaars mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Langetermijnoverleving

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Kwaliteit van leven 1

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Kwaliteit van leven 2

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Kwaliteit van leven 3

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Reïnterventie t.g.v. complicatie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Diepe sternumwondinfectie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

CVA met restletsel tijdens opname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Vrijheid van coronaire reïnterventie

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24