Risicofactoren algemeen

Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op basis van het Lifelines cohort

In dit hoofdstuk worden de prevalenties van risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer in detail beschreven op basis van het Lifelines cohort, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

filter icon
Filter
1 resultaten

Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op basis van het Lifelines cohort

In dit hoofdstuk worden de prevalenties van risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer in detail beschreven op basis van het Lifelines cohort, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

2022-06-19 22:04:12