Over Hart & Vaatcijfers

Doel

Hart & Vaatcijfers komt tot stand door een samenwerking tussen de Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Met dit platform willen deze partijen er voor zorgen dat er één centrale, gezamenlijke en openbare omgeving is waar betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data te vinden zijn over hart- en vaatziekten en de daaraan gerelateerde zorg in Nederland. Hart & Vaatcijfers richt zich op zorgverleners, onderzoekers, patiënten en beleidsmakers.

Inhoud

De input voor de website wordt geleverd door interne en externe experts op de diverse terreinen van hart- en vaatziekten.

Cijfers over hart- en vaataandoeningen worden gepresenteerd in verschillende vormen:

  • Artikelen over o.a. ziekenhuisopnames en sterftecijfers i.v.m. hart- en vaatziekten in Nederland
  • Tabellen en figuren, waarin onder andere behandeluitkomsten per ziekenhuis zichtbaar zijn (NHR rapportage)
  • Een analysetool, waarmee u zelf analyses kunt uitvoeren met data (in voorbereiding)

Data zijn afkomstig uit diverse bronnen, zoals Dutch Hospital Data (DHD), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de NHR.

Een adviesgroep geeft richting aan de inhoud van de website.

Gebruik van data van Hart & Vaatcijfers

Per artikel op Hart & Vaatcijfers wordt duidelijk aangegeven door wie deze geschreven is en uit welke bron de data afkomstig zijn. Informatie van de website is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt aangegeven dat deze afkomstig is van Hart & Vaatcijfers.


Hartstichting logo
NHR logo