index icon
Index

Basiscijfers aangeboren hartafwijkingen

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1. Kerncijfers over aangeboren hartafwijjking  naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Ziekenhuisopnamen± Mannen 1.158 17 844 58 77 94 54 -------31a-------
  Vrouwen 996 19 695 64 80 68 60 -------29a-------
  Totaal 2.154 18 1539 122 157 162 114 -------60a-------
Dagopnamen± Mannen 499 40 163 36 76 127 67 -------30a-------
  Vrouwen 459 35 205 53 68 58 46 -------29a-------
  Totaal 958 37 368 89 144 185 113 -------59a-------
                       
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-1 >1            
Sterfte Mannen 41 27 14 27            
  Vrouwen 31 23 16 15            
  Totaal 72 26 30 42            
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal  Mannen 7   9 3 3 2 3 -------2a-------
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 7   9 3 2 2 5 -------2a-------
  Totaal 7   9 3 2 2 4 -------2a-------

± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes Q20-28 en P29.3, ICD-9 codes 745-747.Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
aVanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd 
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes Q20-28 en P29.3, ICD-9 codes 745-747

 

Sterfte 

In 2022 was het aandeel van aangeboren hartafwijkingen aan de totale hart- en vaatziekten sterfte <1% voor mannen en voor vrouwen. Er zijn in 2022 41 mannen overleden aangeboren hartafwijkingen en 31 vrouwen. Van de gehele sterfte vanwege aangeboren hartafwijkingen is 42% in de leeftijdscategorie 0 tot 1 jaar. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan aangeboren hartafwijkingen is 27 jaar bij mannen en 23 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan aangeboren hartafwijkingen nam in de periode 1980-2022 af, bij zowel mannen en vrouwen. De totale daling in sterfte vanwege aangeboren hartafwijkingen was 76% bij mannen en 77% bij vrouwen.

2023_f1_absoluut_sterfte_aangeboren_hartafwijking.png

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 2.154 ziekenhuisopnamen wegens aangeboren hartafwijkingen plaats, waarvan 1.158 opnamen van mannen en 996 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege aangeboren hartafwijkingen was 17 jaar bij mannen en 19 jaar bij vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor aangeboren hartafwijkingen is voor zowel vrouwen en mannen 7 dagen. Het aantal ligdagen is het hoogst in de leeftijdscategorie 0-29 jaar, namelijk 9 dagen.

In de periode 1980 tot 2008 is er een lichte daling zichtbaar in het absolute aantal ziekenhuisopnamen. Vanaf 2008 is er een stijging zichtbaar en vanaf 2010 daalt het aantal ziekenhuisopnamen opnieuw. Deze trend is zowel bij mannen en vrouwen zichtbaar en na de correctie voor bevolkingsopbouw blijft deze trend vergelijkbaar met de absolute aantallen. De daling over de gehele periode van 1980 tot 2022 in het gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw aantal ziekenhuisopnamen per 100.000 is 35% voor mannen en 36% voor vrouwen.

 

2023_f2_absoluut_ziekenhuisopnamen_aangeboren_hartafwijking.png

2023_f3_ziekenhuisopnamen_gecorrigeerd_aangeboren_hartafwijking.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 958 dagopnamen plaats vanwege aangeboren hartafwijkingen, waarvan 499 van mannen en 459 van vrouwen. De leeftijd voor een dagopname ligt gemiddeld 20 jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd voor een ziekenhuisopname. Voor een dagopname vanwege aangeboren hartafwijking was de gemiddelde leeftijd in 2022 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen.