Label: Hart

136 resultaten

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-01-27 09:48:47

Complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

30-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

90-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Cardiale tamponade binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Compleetheid verplichte variabelen 2

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Compleetheid verplichte variabelen 1

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor pacemaker.

2023-01-10 11:47:44

Basiscijfers cardiomyopathie

Basiscijfers cardiomyopathie. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-15 11:31:26

Basiscijfers hartfalen

Basiscijfers hartfalen. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-12 15:51:21

Basiscijfers ischemische hartziekten

Basiscijfers ischemische hartziekten. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-07 16:40:34

Basiscijfers hartinfarct

Basiscijfers hartinfarct. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-07 16:38:31

Basiscijfers angina pectoris

Basiscijfers angina pectoris. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-07 16:36:27

Basiscijfers Boezemfibrilleren

Basiscijfers boezemfibrilleren. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-07 16:33:02

Jaarcijfers pacemaker en ICD

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor Pacemaker en Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) ingrepen.

2022-09-22 08:55:31

Jaarcijfers aortakleplijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor aortaklepvervanging (AVR) en transkatheter aortaklepimplantaties (TAVI).

2022-09-14 15:04:51

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter).

2022-09-14 14:19:44

Jaarcijfers gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor gecombineerde aortaklepvervanging en coronaire bypassoperatie (AVR+CABG) en gecombineerde transkatheter aortaklepvervanging en Percutane Coronaire Interventie (TAVI+PCI).

2022-09-14 14:19:24