index icon
Index

Basiscijfers boezemfibrilleren

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1. Kerncijfers over boezemfibrilleren naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 681 84 ---------56a--------- 139 291 195
  Vrouwen 1.031 88 ---------16a--------- 98 422 495
  Totaal 1.712 86 ---------72a--------- 237 713 690
Ziekenhuisopnamen± Mannen 15.116 67 131 325 780 2.618 4.536 4.680 1.853 193
  Vrouwen 12.773 73 28 66 286 1.223 2.813 4.931 2.945 481
  Totaal 27.889 70 159 391 1.066 3.841 7.349 9.611 4.798 674
Dagopnamen± Mannen 20.830 68 58 162 814 3.283 7.100 7.670 1.703 40
  Vrouwen 10.342 72 55a 136 890 2.708 4.849 1.639 65
  Totaal 31.172 70 275a 950 4.173 9.808 12.519 3.342 105
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
Mannen 1   1 1 1 1 1 1 2 3
  Vrouwen 1   1 1 1 1 1 1 2 3
  Totaal 1   1 1 1 1 1 1 2 3
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85      
30-dagen sterfte Mannen 1,8   ---0,3a--- 0,9 2,9 8,2      
  Vrouwen 2,4   ---0,5a--- 1,0 2,4 7,1      
  Totaal 2,1   0,3 0,4 1,0 2,6 7,4      
1-jaar sterfte Mannen 7,6   0,7 1,3 4,7 12,8 28,2      
  Vrouwen 9,3   1,1 2,3 4,3 9,6 24,8      
  Totaal 8,3   0,8 1,5 4,5 11,1 26,0      
5-jaar sterfte Mannen 23,5   2,0 4,1 15,6 42,0 72,6      
  Vrouwen 28,4   2,7 5,2 13,4 34,0 67,6      
  Totaal 25,6   2,2 4,4 14,7 37,9 69,2      

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I48, ICD-9 codes 4273
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën jaar samengevoegd
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I48, ICD-9 codes 4273. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

Sterfte 

In 2022 was het aandeel van boezemfibrilleren aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 4%, voor mannen was dit 4% en voor vrouwen 5%. Er zijn in 2022 681 mannen overleden aan boezemfibrilleren en 1.031 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan boezemfibrilleren is 84 jaar bij mannen en 88 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan boezemfibrilleren nam in de periode 1980-2022 toe, deze stijging is het sterkst in de leeftijdsgroep van 85+ jaar, voor zowel mannen en vrouwen. Het aantal sterfgevallen tussen 1980-2022 aan boezemfibrilleren per 100.000 gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is gelijk gebleven bij mannen, namelijk 7 en bij vrouwen is dit licht gestegen van 10 naar 11. 

2023_f1_absolute_sterfte_boezemfibrilleren_leeftijd_mannen.png

2023_f2_absolute_sterfte_boezemfibrilleren_leeftijd_vrouwen.png

2023_f3_absoluut_sterfte_boezemfibrilleren.png

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor boezemfibrilleren is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 1.8%, 7.6% en 23.5% en voor vrouwen 2.4%, 9.3% en 28.4%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

2022_f4_prognose_boezemfibrilleren_mannen.png

2022_f5_prognose_boezemfibrilleren_vrouwen.png

 

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 27.889 ziekenhuisopnamen wegens boezemfibrilleren plaats, waarvan 15.116  opnamen van mannen en 12.773 van vrouwen. Dit zijn 41 opnamen per dag voor mannen en 35 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege boezemfibrilleren was 67 jaar bij mannen en 73 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2022 zijn 57% van de observaties voor boezemfibrilleren, bij vrouwen is dit 59% (7.016 voor mannen en 6.034 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor boezemfibrilleren is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 1 dag. 

In de periode 1980 tot 2022 is het aantal ziekenhuisopnamen voor boezemfibrilleren toegenomen voor zowel mannen en vrouwen. Voor de opnamen per 100.000 gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw, is een stijging te zien van 134% voor mannen en 192% voor vrouwen. Deze stijging is vooral zichtbaar in de leeftijdscategorie 60-79 jaar bij mannen en in de leeftijdscategorie 60-89 jaar bij vrouwen.

Het aantal opnamedagen voor boezemfibrilleren is in de periode 1980-2022 sterk gedaald, van 11-15 ligdagen in 1980 naar 1 ligdag in 2022.

2023_f6_absoluut_ziekenhuisopnamen_boezemfibrilleren.png

2023_f7_absoluut_ziekenhuisopnamen_boezemfibrilleren_leeftijd_mannen.png

2023_f8_absoluut_ziekenhuisopnamen_boezemfibrilleren_leeftijd_vrouwen.png

2023_f9_ziekenhuisopnamen_per_100000_boezemfibrilleren_gecorrigeerd.png

 

Dagopnamen

In 2022 vonden er 31.172 dagopnamen plaats vanwege boezemfibrilleren, waarvan 20.830 van mannen en 10.342 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege boezemfibrilleren was in 2022, 68 jaar voor mannen en 72 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 70-79 jaar. 

2023_f10_absoluut_dagopnamen_boezemfibrilleren_v2.png