index icon
Index

Basiscijfers Boezemfibrilleren

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over boezemfibrilleren naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Sterfte Mannen 576 84 81a 186 309
  Vrouwen 1007 88 63a 215 729
  Totaal 1583 86 144a 401 1.038
Ziekenhuisopnamen± Mannen 15.631 67 775 1.758 9.057 3.305 736
  Vrouwen 13.104 73 217 672 6.230 4.457 1.528
  Totaal 28.735 69 992 2.430 15.287 7.762 2.264
Dagopnamen± Mannen 17.715 68 341 1.384 11.513 4.079 398
  Vrouwen 8.877 72 99 270 4.628 3.457 423
  Totaal 26.592 70 440 1.654 16.141 7.536 821
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± Mannen 1   1 1 1 2 2
  Vrouwen 1   1 1 1 2 2
  Totaal 1   1 1 1 2 2
                 
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/±   Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 1,8   0,3b 0,9 2,9 8,2
  Vrouwen 2,4   0,5b 1,0 2,4 7,1
  Totaal 2,1   0,3 0,4 1,0 2,6 7,4
1-jaar sterfte Mannen 7,6   0,7 1,3 4,7 12,8 28,2
  Vrouwen 9,3   1,1 2,3 4,3 9,6 24,8
  Totaal 8,3   0,8 1,5 4,5 11,1 26,0
5-jaar sterfte Mannen 23,5   2,0 4,1 15,6 42,0 72,6
  Vrouwen 28,4   2,7 5,2 13,4 34,0 67,6
  Totaal 25,6   2,2 4,4 14,7 37,9 69,2

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I48, ICD-9 codes 4273
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44, 45-54 en 55-74 jaar samengevoegd
b Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I48, ICD-9 codes 4273. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

Sterfte 

In 2021 was het aandeel van boezemfibrilleren aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 4.2%, voor mannen was dit 3.1% en voor vrouwen 5.3%.  Er zijn in 2021 576 mannen overleden aan boezemfibrilleren en 1.007 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan boezemfibrilleren is 84 jaar bij mannen en 88 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan boezemfibrilleren nam in de periode 1980-2021 toe, deze stijging is het sterkst in de leeftijdsgroep van 85+ jaar, voor zowel mannen en vrouwen. Het aantal sterfgevallen tussen 1980-2021 aan boezemfibrilleren per 100.000 gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is gelijk gebleven bij mannen, namelijk 7 en bij vrouwen is dit licht gestegen van 10 naar 11. 

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor boezemfibrilleren is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 1.8%, 7.6% en 23.5% en voor vrouwen 2.4%, 9.3% en 28.4%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 28.735 ziekenhuisopnamen wegens boezemfibrilleren plaats, waarvan 15.631  opnamen van mannen en 13.104 van vrouwen. Dit zijn 43 opnamen per dag voor mannen en 36 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege boezemfibrilleren was 67 jaar bij mannen en 73 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 32.4% van de observaties voor boezemfibrilleren, bij vrouwen is dit 33.3% (7.233 voor mannen en 6.111 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor boezemfibrilleren is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 1 dag.

Tabel 2 Ziekenhuisopnamen voor boezemfibrilleren in Nederland in 2021. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar leeftijd en geslacht
Bron DHD
      Mannen   Vrouwen
  Leeftijd (jaren) Aantal opnamen Opnamen per 100.000 Aantal opnamen Opnamen per 100.000
Boezemfibrilleren 0-44 775 17 217 5
  45-54 1.758 147 672 56
  55-64 3.922 325 1.916 159
  65-74 5.135 532 4.314 431
  75-84 3.305 636 4.457 727
  85-94 715 546 1.452 618
  95+ 21 351 76 366
  Totaal 15.631 179 13.104 149

 

In de periode 1980 tot 2021 is het aantal ziekenhuisopnamen voor boezemfibrilleren toegenomen voor zowel mannen en vrouwen. Voor de opnamen per 100.000 is een stijging te zijn van 161.7% voor mannen en 205.1% voor vrouwen, gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw. Deze stijging is vooral zichtbaar in de leeftijdscategorie 55-74 jaar bij mannen en in de leeftijdscategorie 55-84 jaar bij vrouwen.

Dagopnamen

In 2021 vonden er 26.592 dagopnamen plaats vanwege boezemfibrilleren, waarvan 17.715 van mannen en 8.877 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege boezemfibrilleren was in 2021 68 jaar voor mannen en 72 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar. Het aantal opnamedagen voor boezemfibrilleren is in de periode 1980-2021 sterk gedaald, van 11-15 ligdagen in 1980 naar 1 ligdag in 2021.