index icon
Index

Basiscijfers cardiomyopathie

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1. Kerncijfers over cardiomyopathie naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 278 71 ----------20a---------- 26 61 86 67 18
  Vrouwen 144 75 ----------------12a--------------- 30 35 40 27
  Totaal 422 73 ----------------58a--------------- 91 121 107 45
Ziekenhuisopnamen± Mannen 768 59 50 49 86 178 188 167 ----50a----
  Vrouwen 729 63 38 30 51 135 182 223 ----70a----
  Totaal 1.497 61 88 79 137 313 370 390 ----120a----
Dagopnamen± Mannen 554 62 17 20 56 111 166 146 ----38a----
  Vrouwen 362 60 18 15 49 88 82 86 ----24a----
  Totaal 916 61 35 35 105 199 248 232 ----62a----
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
Mannen 7   9 7 9 7 6 5 ----5a----
  Vrouwen 6   17 8 10 5 6 4 ----6a----
  Totaal 6   13 7 10 6 6 5 ----6a----
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85      
30-dagen sterfte Mannen 2,9   1,7 1,0 2,4 5,2 16,5      
  Vrouwen 3,0   3,7 1,3 1,9 4,7 11,5      
  Totaal 2,9   2,5 1,1 2,2 5,0 13,6      
1-jaar sterfte Mannen 9,9   5,2 4,8 8,3 18,8 42,5      
  Vrouwen 8,6   6,2 4,6 6,6 12,4 35,0      
  Totaal 9,4   5,6 4,8 7,6 15,9 38,2      
5-jaar sterfte Mannen 28,4   11,6 13,4 26,9 50,3 86,3      
  Vrouwen 24,3   10,5 11,1 21,0 38,1 78,8      
  Totaal 26,8   11,2 12,6 24,8 45,3 82,1      

† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I42, ICD-9 codes 425
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën jaar samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I42, ICD-9 codes 425. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

Sterfte 

In 2022 was het aandeel van cardiomyopathie aan de totale hart- en vaatziekten voor mannen en vrouwen 1%. Er zijn in 2022 278 mannen overleden aan cardiomyopathie en 144 vrouwen. Voor alle leeftijdsgroepen tot 90 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een cardiomyopathie, vanaf 90 jaar overlijden er meer vrouwen aan een cardiomyopathie. De gemiddelde leeftijd van overlijden is 71 jaar bij mannen en 75 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan cardiomyopathie nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst tot 2004 daarna stagneert de sterfte aan een cardiomyopathie voor zowel mannen en vrouwen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, namelijk 3 per 100.000 voor mannen en 2 per 100.000 voor vrouwen.

2023_f1_absoluut_sterfte_cardiomyopathie.png

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor cardiomyopathie is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,9%, 9.9% en 28.4% en voor vrouwen 3.0%, 8.6% en 24.3%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

2022_f2_prognose_cardiomyopathie_mannen.png

2022_f3_prognose_cardiomyopathie_vrouwen.png

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 1.497 ziekenhuisopnamen wegens cardiomyopathie plaats, waarvan 768 opnamen van mannen en 729 van vrouwen. Dit zijn voor zowel mannen en vrouwen 2 opnamen per dag. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege cardiomyopathie was 59 jaar bij mannen en 63 jaar bij vrouwen. Voor een cardiomyopathie zijn weinig observaties geregistreerd, namelijk 29 voor mannen en 33 voor vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een cardiomyopathie is 7 dagen voor mannen en 6 dagen voor vrouwen.

In de periode 1980 tot 2008 is er een stijging zichtbaar in het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor zowel mannen en vrouwen, deze stijging is het sterkst voor mannen in de periode 2004 tot 2008. Vanaf 2015 daalt het aantal ziekenhuisopnamen van mannen voor een cardiomyopathie, voor vrouwen is een daling zichtbaar vanaf 2016.

2023_f4_ziekenhuisopnamen_absoluut_cardiomyopathie.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 916 dagopnamen plaats vanwege cardiomyopathie, waarvan 554 van mannen en 362 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege cardiomyopathie was in 2022 62 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroepen 50-79 jaar.