index icon
Index

Basiscijfers cardiomyopathie

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over cardiomyopathie naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Sterfte Mannen 276 72 10 18 122 72 54
  Vrouwen 164 76 12 50a 45 57
  Totaal 440 73 40 172a 117 111
Ziekenhuisopnamen± Mannen 797 60 125 137 397 117 21
  Vrouwen 773 64 79 81 423 151 39
  Totaal 1.570 62 204 218 820 268 60
Dagopnamen± Mannen 545 64 53 69 300 123b
  Vrouwen 319 63 35 50 162 72b
  Totaal 864 63 88 119 462 195b
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
Mannen 6   9 8 6 5 3
  Vrouwen 6   10 4 5 4 6
  Totaal 6   9 6 5 5 4
                 
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 2,9   1,7 1,0 2,4 5,2 16,5
  Vrouwen 3,0   3,7 1,3 1,9 4,7 11,5
  Totaal 2,9   2,5 1,1 2,2 5,0 13,6
1-jaar sterfte Mannen 9,9   5,2 4,8 8,3 18,8 42,5
  Vrouwen 8,6   6,2 4,6 6,6 12,4 35,0
  Totaal 9,4   5,6 4,8 7,6 15,9 38,2
5-jaar sterfte Mannen 28,4   11,6 13,4 26,9 50,3 86,3
  Vrouwen 24,3   10,5 11,1 21,0 38,1 78,8
  Totaal 26,8   11,2 12,6 24,8 45,3 82,1

† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I42, ICD-9 codes 425
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd 
b Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 75-84 en ≥85 jaar samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I42, ICD-9 codes 425. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

 

Sterfte 

In 2021 was het aandeel van cardiomyopathie aan de totale hart- en vaatziekten voor mannen 2% en voor vrouwen 1%. Er zijn in 2021 276 mannen overleden aan cardiomyopathie en 164 vrouwen. Voor alle leeftijdsgroepen overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een cardiomyopathie. De gemiddelde leeftijd van overlijden is 72 jaar bij mannen en 76 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan cardiomyopathie nam in de periode 1980-2021 af, deze daling is het sterkst tot 2004 daarna stagneert de sterfte aan een cardiomyopathie voor zowel mannen en vrouwen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, namelijk 3 per 100.000 voor mannen en 2 per 100.000 voor vrouwen.

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor cardiomyopathie is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,9%, 9.9% en 28.4% en voor vrouwen 3.0%, 8.6% en 24.3%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 1.570 ziekenhuisopnamen wegens cardiomyopathie plaats, waarvan 797 opnamen van mannen en 773 van vrouwen. Dit zijn voor zowel mannen en vrouwen 2 opnamen per dag. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege cardiomyopathie was 60 jaar bij mannen en 64 jaar bij vrouwen. Voor een cardiomyopathie zijn zeer weinig observaties geregistreerd, namelijk 26 voor mannen en 19 voor vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een cardiomyopathie is 6 dagen voor mannen en voor vrouwen.

In de periode 1980 tot 2008 is er een stijging zichtbaar in het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor zowel mannen en vrouwen, deze stijging is het sterkst voor mannen in de periode 2004 tot 2008. Vanaf 2015 daalt het aantal ziekenhuisopnamen van mannen voor een cardiomyopathie, voor vrouwen is een daling zichtbaar vanaf 2016.

Dagopnamen

In 2021 vonden er 864 dagopnamen plaats vanwege cardiomyopathie, waarvan 545 van mannen en 319 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege cardiomyopathie was in 2021 64 jaar voor mannen en 63 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.