index icon
Index

Basiscijfers ischemische hartziekten

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht


 

Tabel 1 Kerncijfers over ischemische hartziekten naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
Bron CBS
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥95
Sterfte Mannen 5.005 76 61 218 536 1182 1609 1271 128
  Vrouwen 3.024 82 11 58 160 445 876 1207 267
  Totaal 8.029 78 72 276 696 1627 2485 2478 395
Ziekenhuisopnamen± Mannen 40.689 67 1.232 5.344 10.226 12.696 9.064 2.064 63
  Vrouwen 18.378 71 461 1.665 3.457 5.320 5.298 2.068 109
  Totaal 59.067 68 1.693 7.009 13.683 18.016 14.362 4.132 172
Dagopnamen± Mannen 26.987 67 422 2.970 7.437 9.763 5.697 698a
  Vrouwen 12.615 69 210 1.137 3.086 4.412 3.329 441a
  Totaal 39.602 68 632 4.107 10.523 14.175 9.026 1.139a
                     
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
  Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥95
  Mannen 4   3 3 4 4 4 4 3
  Vrouwen 4   4 3 4 4 4 4 3
  Totaal 4   3 3 4 4 4 4 3
                     
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥95
30-dagen sterfte Mannen 2,8   0,8 0,9 1,3 2,2 5,1 13,6 29,0
  Vrouwen 3,8   0,9 0,8 1,1 2,1 5,1 13,8 27,9
  Totaal 3,2   0,9 0,9 1,2 2,2 5,1 13,8 28,2
1-jaar sterfte Mannen 6,8   1,3 1,6 2,7 5,7 11,3 31,3 57,1
  Vrouwen 8,5   1,5 1,6 2,6 5,0 11,3 29,2 53,2
  Totaal 7,4   1,4 1,6 2,7 5,4 12,5 30,1 54,4
5-jaar sterfte Mannen 18,9   2,9 4,1 8,3 17,3 32,1 70,5 92,4
  Vrouwen 22,6   3,3 4,3 8,0 15,1 32,1 66,2 91,5
  Totaal 20,2   3,0 4,2 8,2 16,6 36,0 68,1 91,8

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd

Sterfte 

In 2021 was het aandeel van ischemische hartziekten aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 22%, voor mannen was dit 27% en voor vrouwen 16%.  Er zijn in 2021 5.005 mannen overleden aan ischemische hartziekten en 3.024 vrouwen. Tot de leeftijd van 95 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan ischemische hartziekten, vanaf 95 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan ischemische hartziekten in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan ischemische hartziekten is 76 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.

 

Tabel 2 Sterfte aan ischemische hartziekten in Nederland in 2021. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar leeftijd en geslacht
Bron CBS
    Mannen   Vrouwen
Doodsoorzaak Leeftijd
(jaren)
Aantal
overledenen
Sterfte
per 100.000
  Aantal
overledenen
Sterfte
per 100.000
Ischemische hartziekten  0-34 10 0   11a 1a
  35-44 51 5  
  45-54 218 18   58 5
  55-64 536 44   160 13
  65-74 1182 122   445 44
  75-84 1609 310   876 143
  85-94 1271 970   1207 514
  95+ 128 2139   267 1286
  Totaal 5005 57   3024 34

a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-34 en 35-44 samengevoegd

Absolute sterfte aan ischemische hartziekten nam in de periode 1980-2021 af, deze daling is het sterkst tot 2010 daarna stagneert de sterfte bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte blijft licht dalen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, dit is terug te zien in de figuren.  

 

 

Tabel 3 Sterfte aan ischemische hartziekten in Nederland. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar geslacht. Periode 1980-2021
Bron CBS
  Ischemische hartziekten
  n (per 100.000)
Jaartal Mannen Vrouwen
1980 15.094 (215) 9.442 (132)
1985 15.496 (216) 10.208 (139)
1990 13.000 (176) 9.396 (124)
1995 11.870 (155) 8.853 (113)
2000 9.921 (126) 7.522 (93)
2005 7.631 (95) 5.712 (69)
2010 6.004 (73) 4.378 (52)
2015 5.303 (63) 3.700 (43)
2016 5.065 (60) 3.575 (42)
2017 4.985 (59) 3.352 (39)
2018 5.133 (60) 3.306 (38)
2019 4.990 (58) 3.279 (38)
2020 4.947 (57) 3.078 (35)
2021 5.005 (57) 3.024 (34)

 

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor ischemische hartziekten is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,8%, 6,8% en 18.9% en voor vrouwen 3.8%, 8.5% en 22.6%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 59.067 ziekenhuisopnamen wegens ischemische hartziekten plaats, waarvan 40.689 opnamen van mannen en 18.378 van vrouwen. Dit zijn 111 opnamen per dag voor mannen en 50 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege ischemische hartziekten was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 15% van de observaties voor ischemische hartziekten, bij vrouwen is dit 11% (1.820 voor mannen en 1.131 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor ischemische hartziekte is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.

 

 

Tabel 4 Ziekenhuisopnamen voor ischemische hartziekten in Nederland in 2021. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar leeftijd en geslacht
Bron DHD
        Mannen   Vrouwen
    Leeftijd
(jaren)
  Aantal
opnamen
Opnamen
per 100.000
  Aantal
opnamen
Opnamen
per 100.000
Ischemische hartziekten   0-44   1.232 26   461 10
    45-54   5.344 4447   1.665 139
    55-64   10.226 848   3.457 287
    65-74   12.696 1.314   5.320 532
    75-84   9.064 1.745   5.298 865
    85-94   2.064 1.575   2.068 881
    95+   63 1.053   109 525
    Totaal   40.689 467   18.378 208

 

In de periode 1980 tot 2021 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een ischemische hartziekte, een stijging in absolute aantallen van 6.5% voor mannen en 15.9% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de sterke daling zichtbaar, met 46.3% bij mannen en 37.4% bij vrouwen.

 

 

Dagopnamen

In 2021 vonden er 39.602 dagopnamen plaats vanwege ischemische hartziekten, waarvan 26.987 van mannen en 12.615 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege ischemische hartziekten was in 2021 67 jaar voor mannen en 69 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.

Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 1.555 en 698 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 26.987 en 12.615 dagopnamen in 2021. Voor het jaar 2020 is er door de coronapandemie een dip zichtbaar in het aantal dagopnamen.