index icon
Index

Basiscijfers perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Tabel 1 Kerncijfers over perifeer arterieel vaatlijden naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Sterfte Mannen 189 79 49a 77 63
  Vrouwen 211 84 27a 65 119
  Totaal 400 82 76a 142 182
Ziekenhuisopnamen± Mannen 1.573 70 17 98 931 428 99
  Vrouwen 985 73 15 43 471 317 139
  Totaal 2.558 72 32 141 1.171 145 238
Dagopnamen± Mannen 1.303 69 144a 789 300 70
  Vrouwen 730 70 81a 382 191 76
  Totaal 2.033 69 255a 1.171 491 146
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal  Mannen 4   5 3 4 4 5
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 4   6 4 3 4 4
  Totaal 4   6 3 4 4 5
                 
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage       <75 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 2,4       1,2 4.3 8.9
  Vrouwen 3,2       0.9 4.8 10.9
  Totaal 2,7       1,1 4,5 10.1
1-jaar sterfte Mannen 11.3       6.3 19.1 40.9
  Vrouwen 12,9       5,3 17,4 40.7
  Totaal 11,9       5,9 18,4 40.8
5-jaar sterfte Mannen 34.9       23.7 54,5 80.7
  Vrouwen 35,2       20.2 50.8 78.6
  Totaal 35.0       22.5 54.7 79.4

aVanwege privacy redenen zijn de leeftijdscategorieën 0-44 en 45-54 samengevoegd voor dagopnamen en 0-44, 45-54 en 55-74 jaar voor sterfte
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I73.9, ICD-9 codes 443.9
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I73.9, ICD-9 codes 443.9. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

 

Sterfte

In 2021 was het aandeel van perifeer vaatlijden aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 1%.  Er zijn in 2021 189 mannen overleden aan perifeer vaatlijden en 211 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan perifeer vaatlijden, vanaf 85 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan perifeer vaatlijden is 79 jaar bij mannen en 84 jaar bij vrouwen. Absolute sterfte aan perifeer vaatlijden nam in de periode 1980-2021 toe, deze stijging is het sterkt vanaf 2000. Deze stijging is voor mannen en vrouwen vergelijkbaar.   

 

Progonose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor perifeer arterieel vaatlijden is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2.4%, 11.3% en 34.9% en voor vrouwen 3.2%, 12.9% en 35.2%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 2.558 ziekenhuisopnamen wegens perifeer vaatlijden plaats, waarvan 1.573  opnamen van mannen en 985 van vrouwen. Dit zijn 4 opnamen per dag voor mannen en 3 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege perifeer vaatlijden was 70 jaar bij mannen en 73 jaar bij vrouwen. In 2021 staan er 9 observaties vanwege perifeer vaatlijden geregistreerd, waarvan 7 observaties voor mannen en 2 voor vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor perifeer vaatlijden is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.

In de periode 1980 tot 2021 is het aantal ziekenhuisopnamen voor perifeer vaatlijden gedaald, de daling is het sterkst voor mannen met 59%, voor vrouwen is de daling 25%.

Dagopnamen

In 2021 vonden er 2.033 dagopnamen plaats vanwege perifeer vaatlijden, waarvan 1.303 van mannen en 730 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege perifeer vaatlijden was in 2021 69 jaar voor mannen en 70 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.