Label: PCI (Dotter)

28 resultaten

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter), met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd.

2023-11-01 15:18:38

Analysetool op Hart en Vaatcijfers

Op zoek naar betrouwbare data over hartzorg en nieuwsgierig naar specifieke behandelingen en patiëntkenmerken? Gebruik de analysetool!

2023-10-25 14:50:05

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - dottercentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:35

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - hartcentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:32

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:28

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:24

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-08-03 11:38:28

Langetermijnoverleving - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-06-09 16:37:39

Langetermijnoverleving - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-06-09 16:37:07

Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-31 11:50:51

Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-31 11:50:22

Optreden van TLR binnen 1 jaar - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:50

Optreden van TLR binnen 1 jaar - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:48

Optreden van TVR binnen 1 jaar - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:41

Optreden van TVR binnen 1 jaar - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:39

Urgente CABG - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:35

Urgente CABG - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:33

Kwaliteit van leven - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:30

Kwaliteit van leven - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:28

1-jaars mortaliteit - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:21