Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma

De gepresenteerde cijfers en figuren hebben als primaire doel om professionals inzicht te geven in pati├źntrelevante resultaten van de zorg, waardoor zij aanknopingspunten kunnen zoeken en vinden voor verdere verbetering.
Meer informatie t.a.v. de gehanteerde statistische methode onderliggend aan de gepresenteerde cijfers en figuren, en de interpretatie hiervan staat beschreven in de analysemethodiek van de NHR.
De leeswijzer geeft een toelichting op welke wijze de verschillende cijfers en figuren gelezen kunnen worden.