index icon
Index

Basiscijfers aangeboren hartafwijking

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over aangeboren hartafwijjking  naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Ziekenhuisopnamen± Mannen 1.229 16 1.019 77 133a
  Vrouwen 1.049 17 862 81 106a
  Totaal 2.278 17 1.881 158 239a
Dagopnamen± Mannen 475 39 241 94 140a
  Vrouwen 447 35 266 80 101a
  Totaal 922 37 507 174 241a
                 
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-1 >1      
Sterfte Mannen 51 23 18 23      
  Vrouwen 39 28 17 22      
  Totaal 90 25 45 45      
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal  Mannen 7   8 3 5a
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 8   8 3 5a
  Totaal 7   8 4 5a

± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes Q20-28 en P29.3, ICD-9 codes 745-747.Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
aVanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 55-74, 75-84 en ≥85 jaar samengevoegd 
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes Q20-28 en P29.3, ICD-9 codes 745-747

 

Sterfte 

In 2021 was het aandeel van aangeboren hartafwijkingen aan de totale hart- en vaatziekten sterfte <1% voor mannen en voor vrouwen. Er zijn in 2021 51 mannen overleden aangeboren hartafwijkingen en 39 vrouwen. Van de gehele sterfte vanwege aangeboren hartafwijkingen is 50% in de leeftijdscategorie 0 tot 1 jaar. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan aangeboren hartafwijkingen is 23 jaar bij mannen en 28 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan aangeboren hartafwijkingen nam in de periode 1980-2021 af, bij zowel mannen en vrouwen. De totale daling in sterfte vanwege aangeboren hartafwijkingen was 70% bij mannen en 72% bij vrouwen.

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 2.278 ziekenhuisopnamen wegens aangeboren hartafwijkingen plaats, waarvan 1.229 opnamen van mannen en 1.049 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege aangeboren hartafwijkingen was 16 jaar bij mannen en 17 jaar bij vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor aangeboren hartafwijkingen is voor mannen 7 dagen en voor vrouwen 8 dagen. Het aantal ligdagen daalt met het stijgen van de leeftijd, vanaf 55 jaar is het aantal ligdagen voor mannen en vrouwen 5 dagen.

In de periode 1980 tot 2008 is er een lichte daling zichtbaar in het absolute aantal ziekenhuisopnamen. Vanaf 2008 is er een stijging zichtbaar en vanaf 2010 daalt het aantal ziekenhuisopnamen opnieuw. Deze trend is zowel bij mannen en vrouwen zichtbaar en na de correctie voor bevolkingsopbouw blijft deze trend vergelijkbaar met de absolute aantallen. De daling over de gehele periode van 1980 tot 2021 in het gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw aantal ziekenhuisopnamen per 100.000 is 31% voor mannen en 34% voor vrouwen.

 

Dagopnamen

In 2021 vonden er 922 dagopnamen plaats vanwege aangeboren hartafwijkingen, waarvan 475 van mannen en 447 van vrouwen. De leeftijd voor een dagopname ligt gemiddeld 20 jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd voor een ziekenhuisopname. Voor een dagopname vanwege aangeboren hartafwijking was de gemiddelde leeftijd in 2021 39 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen.