index icon
Index

Jaarcijfers pacemaker en ICD

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers voor pacemaker en Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) ingrepen, met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd. Dit betreft gegevens t/m 2022, afkomstig uit de Nederlandse Hart Registratie (NHR). Hierin verzamelen centra in de registratie Pacemaker- en ICD informatie over de zorg voor patiënten die een pacemaker dan wel ICD ingreep hebben ondergaan.

Methode

Voor pacemaker en ICD zijn binnen de NHR sinds 1989 gegevens beschikbaar, welke vanaf 2017 effectief gecontroleerd en besproken worden binnen de Registratiecommissie. In Nederland worden door 71 centra pacemaker interventies uitgevoerd. Hiervan nemen er 30 deelnemen aan het Benchmark follow-up project van de NHR. Van de 28 centra die ICD interventies uitgevoeren nemen er 16 deelnemen aan het Benchmark follow-up project. Zij publiceren op vrijwillige basis informatie over de kwaliteit van zorg, gemeten met behulp van de voor patiënten meest relevante uitkomstvariabelen.

De inclusiecriteria zoals toegepast voor selectie van patiënten, de analyses en de analysemethodiek zijn hier terug te vinden. De methodiek voor de selectie van de NHR-variabelensets is hier terug te vinden.

Resultaten

Pacemaker

Voor de pacemaker interventies wordt in onderstaande figuur het verloop van het aantal uitgevoerde interventies in de afgelopen jaren weergegeven.

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de patiëntkarakteristieken van alle binnen het Benchmark follow-up project geregistreerde patiënten, die vanaf 2018 een pacemaker interventie hebben ondergaan. 

Tabel 1. Pacemaker/ICD - Pacemaker - patiëntkarakteristieken per jaar 
Bron: NHR
  2018 2019 2020 2021 2022
BMI (≥ 25 kg/m²) 61,4% 63,3% 62,3% 61,8% 61,1%
Diabetes mellitus 18,2% 18,0% 19,2% 19,6% 19,4%
Geslacht (man) 58,3% 57,4% 59,5% 58,5% 58,1%
Leeftijd (≥ 80 jaar) 41,7% 41,9% 42,8% 42,8% 45,2%
Linkerventrikelfunctie (EF < 30%) 3,8% 4,8% 4,1% 4,6% 3,4%
Nierinsufficiëntie (eGFR < 60) 43,5% 40,6% 42,3% 40,4% 41,7%
Pacemaker indicatie          
    AV-block 62,2% 59,4% 60,4% 58,8% 57,5%
    Hartfalen 12,2% 9,7% 9,1% 10,9% 9,4%
    Sinusnode disfunctie 64,5% 34,0% 37,4% 35,7% 34,1%
Patroon AF (permanent) 7,7% 17,0% 16,7% 13,0% 14,2%

  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende ruwe uitkomsten per jaar.

Tabel 2. Pacemaker/ICD - Pacemaker - ruwe uitkomsten per jaar
Bron: NHR
  2018 2019 2020 2021 2022
30-daagse mortaliteit 1,0% 0,7% 1,2% 1,0% 1,1%
90-daagse mortaliteit 2,4% 1,6% 2,6% 2,3% 2,5%
Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,2%
Cardiale tamponade binnen 30 dagen 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2%
Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname 1,0% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0%
Reïnterventie binnen 90 dagen 1,5% 2,4% 1,9% 2,1% 2,4%

 

De verschillende risicogecorrigeerde uitkomsten, gecorrigeerd op basis van door artsen geselecteerde relevante patiëntkarakteristieken, worden gepresenteerd in onderstaande figuren.

ICD

Voor de ICD’s wordt in onderstaande figuur het verloop van het aantal uitgevoerde interventies in de afgelopen jaren weergegeven.

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de patiëntkarakteristieken van de binnen het Benchmark follow-up project geregistreerde patiënten, die vanaf 2018 een ICD interventie hebben ondergaan.

Tabel 3. Pacemaker/ICD - ICD - patiëntkarakteristieken per jaar
Bron: NHR
  2018 2019 2020 2021 2022
BMI (≥ 25 kg/m²) 66,9% 66,6% 67,8% 66,6% 66,4%
Diabetes mellitus - 20,8% 20,4% 22,0% 20,9%
Geslacht (man) 75,8% 76,3% 76,2% 76,6% 75,3%
ICD met pacemaker functie 56,7% 43,0% 42,3% 47,2% 56,1%
ICD-preventie (secundair) 40,9% 38,6% 40,8% 38,9% 39,8%
Leeftijd (≥ 80 jaar) 8,7% 10,2% 10,5% 10,9% 10,4%
Linkerventrikelfunctie (EF < 30%) 35,9% 36,2% 35,9% 35,0% 33,3%
Nierinsufficiëntie (eGFR < 60) 40,7% 40,7% 37,0% 37,9% 36,9%
Pacemaker indicatie*          
    AV-block - 18,8% 18,5% 18,8% 18,7%
    Hartfalen - 58,8% 59,4% 54,9% 55,6%
    Sinusnode disfunctie - 10,0% 12,5% 13,1% 9,4%
Patroon AF (permanent) 6,5% 10,3% 9,3% 8,8% 9,9%

* Alleen voor de ICD ingrepen met een pacemakerfunctie

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende ruwe uitkomsten per jaar.

Tabel 4. Pacemaker/ICD - ICD - ruwe uikomsten per jaar
Bron: NHR
  2018 2019 2020 2021 2022
30-daagse mortaliteit 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2%
90-daagse mortaliteit 1,3% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2%
Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname 0,3% 0,5% 0,2% 0,6% 0,4%
Cardiale tamponade binnen 30 dagen 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname 0,4% 0,6% 0,4% 0,3% 0,6%
Reïnterventie binnen 90 dagen 2,1% 2,1% 1,5% 2,4% 2,6%

 

De verschillende risicogecorrigeerde uitkomsten, gecorrigeerd op basis van door artsen geselecteerde relevante patiëntkarakteristieken, worden gepresenteerd in onderstaande figuren.

 

Discussie

Pacemaker

Ondanks het feit dat niet alle ziekenhuizen in het laatste jaar data hebben kunnen aanleveren, is er een licht stijgende trend te zien in het aantal uitgevoerde pacemaker procedures. Op basis van de patiëntkarakteristieken per jaar is te zien dat deze procedure in Nederland veelal bij een oudere patiëntenpopulatie wordt uitgevoerd (ruim 40% is ouder dan 80 jaar). Dit zou kunnen verklaren dat er steeds meer pacemakers worden geïmplanteerd. Immers, de populatie wordt steeds ouder. Verder is te zien dat de gemiddelde patiënt de afgelopen jaren relatief hetzelfde is gebleven, waarbij de meeste pacemakers worden geïmplanteerd voor een AV-block en de minste voor hartfalen.

Zowel de ruwe als de risicogecorrigeerde uitkomsten per jaar laten zien dat een pacemakerimplantatie gezien kan worden als een veilige ingreep met door de jaren heen een relatief lage kans op complicaties (vrijwel geen cardiale tamponades) en een licht afnemende trend in het aantal bloedingscomplicaties.

ICD

De cijfers voor de ICD procedures laten, in tegenstelling tot de stijgende trend bij pacemakers, een stabiel aantal implantaties per jaar zien. Het percentage secundaire preventie blijft stabiel hoog (rond de 40%). In de tabel met patiëntkarakteristieken per jaar is te zien dat de gemiddelde patiënt jonger is dan bij de pacemaker populatie (10% is ouder dan 80 jaar). Het betreft in driekwart van de gevallen een man, wat een hoger percentage is dan bij de pacemakers. Daarnaast wordt een ICD met een pacemakerfunctie het vaakst geïmplanteerd voor hartfalen.

Zowel de ruwe als de risicogecorrigeerde uitkomsten per jaar laten zien dat een ICD-implantatie gezien kan worden als een veilige ingreep met door de jaren heen een relatief lage kans op complicaties (wederom vrijwel geen cardiale tamponades). De mortaliteitscijfers liggen lager dan bij de pacemaker populatie, wat te verwachten is bij een jongere patiëntenpopulatie. Echter kan dit ook te maken hebben met het feit dat bij een beperkte levensverwachting geen ICD’s ter primaire preventie worden geïmplanteerd.