index icon
Index

Basiscijfers angina pectoris

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over angina pectoris naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Ziekenhuisopnamen± Mannen 6.180 68 124 634 3.543 1.552 327
  Vrouwen 3.285 70 64 348 1.676 894 303
  Totaal 9.465 69 188 982 5.219 2.446 630
Dagopnamen± Mannen 7.136 67 107 824 4.646 1.404 155
  Vrouwen 4.134 67 104 409 2.577 947 97
  Totaal 11.270 67 211 1.233 7.223 2.351 252
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal  Mannen 3   2 2 3 3 2
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 2   1 2 2 3 2
  Totaal 3   2 2 3 3 2
                 
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 0,7   0,2a 0,5 1,4 3,8
  Vrouwen 0,6   0,1a 0,3 1,0 3,5
  Totaal 0,7   0,1a 0,3 1,3 3,7
1-jaar sterfte Mannen 3,8   0,4 0,5 2,4 8,1 19,0
  Vrouwen 3,6   0,6 0,7 1,8 5,3 16,8
  Totaal 3,7   0,5 0,6 2,2 6,9 17,8
5-jaar sterfte Mannen 16,0   1,8 2,7 10,9 34,3 65,5
  Vrouwen 15,3   1,9 2,3 8,6 24,4 57,8
  Totaal 15,7   1,8 2,6 10,1 29,8 61,2

 

± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20, ICD-9 codes 413.  Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20, ICD-9 codes 413
Sterftecijfers ontbreken, omdat angina pectoris weinig als doodsoorzaak wordt geregistreerd
Vanwege provacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-44 jaar samengevoegd.

Prognose na eerste ziekenhuisopnamen

De sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor angina pectoris is na 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar respectievelijk 0.7%, 3.8% en 16.0% en voor vrouwen 0.6%, 3.6% en 15.3% in de periode van 2010 tot 2019. De sterfte na een eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep is zichtbaar in de figuren.

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 9.465 ziekenhuisopnamen wegens angina pectoris plaats, waarvan 6.180 opnamen van mannen en 3.285 van vrouwen. Dit zijn 17 opnamen per dag voor mannen en 9 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege angina pectoris was 68 jaar bij mannen en 70 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 5% van de observaties voor angina pectoris, bij vrouwen is dit 4% (1.208 voor mannen en 792 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor angina pectoris is voor mannen 3 dagen en voor vrouwen 2 dagen.

In de periode 1980 tot 2021 is een daling zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor angina pectoris, een daling van 20.2% voor mannen en 23.8% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterkere daling zichtbaar, van 51.2% bij mannen en 54.0% bij vrouwen.

Dagopnamen

In 2021 vonden er 11.270 dagopnamen plaats vanwege angina pectoris, waarvan 7.136 van mannen en 4.134 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege angina pectoris was in 2021 67 jaar voor mannen en voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.