index icon
Index

Basiscijfers angina pectoris

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1. Kerncijfers over angina pectoris naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Ziekenhuisopnamen± Mannen 5.667 69 10 38 276 1.008 1.669 1.714 867 85
  Vrouwen 2.802 70 -----20a----- 133 413 729 871 564 72
  Totaal 8.469 69 -----68a----- 409 1.421 2.398 2.585 1.431 157
Dagopnamen± Mannen 7.767 67 -----55a----- 402 1.593 2.542 2.537 617 21
  Vrouwen 4.376 68 -------202a------- 814 1.404 1.539 405 12
  Totaal 12,143 67 -------659a------- 2.407 3.946 4.076 1.022 33
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal  Mannen 3   1 2 3 3 3 3 3 2
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 2   3 2 2 2 3 3 2 2
  Totaal 3   2 2 2 2 3 3 3 2
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85      
30-dagen sterfte Mannen 0,7   -----0,2a----- 0,5 1,4 3,8      
  Vrouwen 0,6   -----0,1a----- 0,3 1,0 3,5      
  Totaal 0,7   -----0,1a----- 0,3 1,3 3,7      
1-jaar sterfte Mannen 3,8   0,4 0,5 2,4 8,1 19,0      
  Vrouwen 3,6   0,6 0,7 1,8 5,3 16,8      
  Totaal 3,7   0,5 0,6 2,2 6,9 17,8      
5-jaar sterfte Mannen 16,0   1,8 2,7 10,9 34,3 65,5      
  Vrouwen 15,3   1,9 2,3 8,6 24,4 57,8      
  Totaal 15,7   1,8 2,6 10,1 29,8 61,2      

 

± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20, ICD-9 codes 413.  Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20, ICD-9 codes 413
Sterftecijfers ontbreken, omdat angina pectoris weinig als doodsoorzaak wordt geregistreerd
Vanwege provacy redenen zijn de leeftijdcategorieën  samengevoegd.

Prognose na eerste ziekenhuisopnamen

De sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor angina pectoris is na 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar respectievelijk 0.7%, 3.8% en 16.0% en voor vrouwen 0.6%, 3.6% en 15.3% in de periode van 2010 tot 2019. De sterfte na een eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep is zichtbaar in de figuren.

2022_f1_prognose_angina_pectoris_mannen_3.png

2022_f2_prognose_angina_pectoris_vrouwen.png

 

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 8.469 ziekenhuisopnamen wegens angina pectoris plaats, waarvan 5.667 opnamen van mannen en 2.802 van vrouwen. Dit zijn 16 opnamen per dag voor mannen en 8 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege angina pectoris was 69 jaar bij mannen en 70 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2022 zijn 9% van de observaties voor angina pectoris, bij vrouwen is dit 7% (1.137 voor mannen en 669 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor angina pectoris is voor mannen 3 dagen en voor vrouwen 2 dagen.

In de periode 1980 tot 2022 is een daling zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor angina pectoris, een daling van 27% voor mannen en 35% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterkere daling zichtbaar, van 58% bij mannen en 61% bij vrouwen.

2023_f3_absoluut_aantal_ziekenhuisopnamen_angina_pectoris.png

2023_f4_ziekenhuisopnamen_angina_pectoris_100000_gecorrigeerd.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 12.143 dagopnamen plaats vanwege angina pectoris, waarvan 7.767 van mannen en 4.376 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege angina pectoris was in 2022 67 jaar voor mannen en 68 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 jaar.