index icon
Index

Basiscijfers herseninfarct

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over herseninfarct naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 2.160 81 -------14a------- 53 189 576 961 367
  Vrouwen 3.155 85 -------12a------- 25 123 491 1353 1.151
  Totaal 5.315 84 -------26a------- 78 312 1067 2314 1.518
Ziekenhuisopnamen± Mannen 17.109 72 57 151 603 2.168 3.823 5.713 4.016 578
  Vrouwen 14.673 75 80 133 459 1.166 2.271 4.552 4.693 1.319
  Totaal 31.782 73 137 284 1062 3.334 6.094 10.265 8.709 1.897
Dagopnamen± Mannen 277 71 -------14a------- 34 56 110 53 10
  Vrouwen 277 68 23 -----11a----- 27 45 93 67 11
  Totaal 554 70 -------48a------- 61 101 203 120 21
         

         
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
Mannen 6   6 6 6 5 5 5 6 7
  Vrouwen 6   10 6 5 5 5 5 6 7
  Totaal 6   8 6 6 5 5 5 6 7
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85      
30-dagen sterfte Mannen 7,7   2,1 2,6 5,1 9,6 18,7      
  Vrouwen 10,5   1,7 2,7 5,3 9,8 21,4      
  Totaal 9,1   1,9 2,7 5,2 9,7 20,5      
1-jaar sterfte Mannen 16,2   3,5 4,9 10,3 21,3 39,2      
  Vrouwen 20,5   2,9 4,7 10,6 20,3 40,0      
  Totaal 18,3   3,2 4,8 10,4 20,8 39,7      
5-jaar sterfte Mannen 37,1   5,8 10,7 25,0 51,5 80,6      
  Vrouwen 43,9   4,9 8,5 23,9 48,3 78,4      
  Totaal 40,4   5,3 9,8 24,6 49,8 79,1      

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I63-64, ICD-9 codes 433,434,436
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I63-64, ICD-9 codes 433,434,436. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

Sterfte 

In 2022 was het aandeel van herseninfarct aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 14%, voor mannen was dit 11% en voor vrouwen 16%. Er zijn in 2022 2.160 mannen overleden aan een herseninfarct en 3.155 vrouwen. Tot de leeftijd van 90 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een herseninfarct, vanaf 90 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een herseninfarct is 81 jaar bij mannen en 85 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan een herseninfarct nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst tussen 2000 en 2010. Deze sterke daling is duidelijker zichtbaar zodra het sterftecijfers gecorrigeerd wordt voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, dit is terug te zien in de figuren.  

 

2023_f1_absoluut_sterfte_herseninfarct.png

2023_f2_gecorrigeerd_sterfte_herseninfarct.png

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor herseninfarct is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 9.6%, 19.1% en 39.1% en voor vrouwen 13.3%, 24.5% en 45.8%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

2022_f3_prognose_herseninfarct_mannen.png

2022_f4_prognose_herseninfarct_vrouwen.png

 

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 31.782 ziekenhuisopnamen wegens een herseninfarct plaats, waarvan 17.109  opnamen van mannen en 14.673 van vrouwen. Dit zijn 47 opnamen per dag voor mannen en 40 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een herseninfarct was 72 jaar bij mannen en 75 jaar bij vrouwen. Van alle observaties in 2022 is 2% voor een herseninfarct, zowel bij mannen als bij vrouwen (185 voor mannen en 152 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor een herseninfarct is voor mannen en vrouwen gelijk, namelijk 6 dagen.

In de periode 1980 tot 2022 is er een sterke stijging zichtbaar in het absolute aantal ziekenhuisopnamen, namelijk een 168% toename voor mannen en een 146% toename voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is deze stijging minder sterk, namelijk 16% voor mannen en 32% voor vrouwen.

 

2023_f5_absoluut_ziekenhuisopnamen_herseninfarct.png

2023_f6_gecorrigeerd_ziekenhuisopnamen_herseninfarct.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 554 dagopnamen plaats vanwege een herseninfarct, waarvan 277 van mannen en 277 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname was in 2022 71 jaar voor mannen en 68 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 70-79 jaar.