index icon
Index

Basiscijfers intracerebrale bloeding

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over intracerebrale bloeding naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 857 77 --------32a-------- 44 95 284 311 91
  Vrouwen 947 80 --------19a-------- 39 78 245 410 156
  Totaal 1.804 78 ---------51a-------- 83 173 529 721 247
Ziekenhuisopnamen± Mannen 3.416 71 68 44 172 417 601 1108 867 139
  Vrouwen 2.680 74 33 41 99 248 372 813 882 192
  Totaal 6.096 72 101 85 271 665 973 1921 1749 331
Dagopnamen± Mannen 39 41 -----16a----- ------------10a------------ ----------13a----------
  Vrouwen 23 44 ------10a----- ----------------------13a-----------------------
  Totaal 62 43 ------26a----- ---------------------36a----------------------
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal ligdagen Mannen 8   16 13 11 9 9 8 7 6
in het ziekenhuis± Vrouwen 8   9 13 9 9 9 8 7 7
  Totaal 8   13 13 10 9 9 8 7 6
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85      
30-dagen sterfte Mannen 28,4   11,3 16,6 21,9 33,9 44,4      
  Vrouwen 36,3   14,2 19,3 27,0 38,5 52,3      
  Totaal 32,0   12,5 17,7 23,8 36,0 49,0      
1-jaar sterfte Mannen 38,6   14,5 22,7 30,0 45,8 61,6      
  Vrouwen 46,6   17,7 23,9 35,6 49,9 65,4      
  Totaal 42,3   15,7 23,2 32,2 47,7 63,8      
5-jaar sterfte Mannen 56,3   18,2 31,1 44,0 68,6 86,4      
  Vrouwen 63,2   22,5 29,4 46,6 69,7 88,9      
  Totaal 59,5   20,0 30,3 45,0 69,1 87,9      

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I61-62, ICD-9 codes 431,432
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën jaar samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I61-62, ICD-9 codes 431,432. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

 

Sterfte

In 2022 was het aandeel van een intracerebrale bloeding aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 5%. Er zijn in 2022 857 mannen overleden aan een intracerebrale bloeding en 947 vrouwen. Tot de leeftijd van 80 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een intracerebrale bloeding, vanaf 80 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een intracerebrale bloeding is 77 jaar bij mannen en 80 jaar bij vrouwen.

De absolute sterfte aan een intracerebrale bloeding nam in de periode 1980-2022 licht toe, zodra het sterftecijfer wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en uitgedrukt per 100.000 is een daling zichtbaar vanaf 2007 voor zowel mannen en vrouwen.

2023_f1_absoluut_sterfte_intracerebrale_bloeding.png

2023_f2_sterfte_intracerebrale_bloeding_gecorrigeerd.png

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor intracerebrale bloeding is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 28.4%, 38.6% en 56.3% en voor vrouwen 36.3%, 46.6% en 63.2%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

2022_f3_prognose_intracerebrale_bloeding_mannen.png

2022_f4_prognose_intracerebrale_bloeding_vrouwen.png

 

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 6.096 ziekenhuisopnamen wegens een intracerebrale bloeding plaats, waarvan 3.416 opnamen van mannen en 2.680 van vrouwen. Dit zijn 9 opnamen per dag voor mannen en 7 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een intracerebrale bloeding was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. In 2022 zijn er 26 observaties voor een intracerebrale bloeding geregistreerd, waarvan 12 voor mannen en 14 voor vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een intracerebrale bloeding is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 8 dagen.

In de periode 1980 tot 2022 is er een stijging zichtbaar in het aan ziekenhuisopnamen vanwege een intracerebrale bloeding, zodra de cijfers worden gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is er een stijging tot 2010 en daarna een daling. De stijging voor de gehele periode 1980 tot 2022 in het aantal ziekenhuisopnamen, uitgedrukt per 100.000 en gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw, is voor mannen 44% en voor vrouwen 91%.

2023_f5_absoluut_ziekenhuisopnamen_intracerebrale_bloeding.png

 

2023_f6_ziekenhuisopnamen_intracerebrale_bloeding_gecorrigeerd.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 62 dagopnamen plaats vanwege een intracerebrale bloeding, waarvan 39 van mannen en 23 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een intracerebrale bloeding was in 2022 41 jaar voor mannen en 44 jaar voor vrouwen.

Overige cijfers voor een dagopname vanwege een intracerebrale bloeding per leeftijdsgroep worden slechts beperkt weergegeven vanwege privacyredenen.