index icon
Index

Basiscijfers intracerebrale bloeding

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

 

Tabel 1 Kerncijfers over intracerebrale bloeding naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Sterfte Mannen 771 77 39a 231 314 187
  Vrouwen 964 80 36a 215 335 378
  Totaal 1.735 78 75a 446 649 565
Ziekenhuisopnamen± Mannen 3.467 71 158 258 1.432 1.133 486
  Vrouwen 2.660 74 98 162 900 884 616
  Totaal 6.127 73 256 420 2.332 2.017 1.102
Dagopnamen± Mannen 28 56 x x x x x
  Vrouwen 27 49 x x x x x
  Totaal 55 52 x x x x x
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal ligdagen Mannen 8   11 10 8 7 7
in het ziekenhuis± Vrouwen 8   8 10 8 7 7
  Totaal 8   10 10 8 7 7
                 
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 28,4   11,3 16,6 21,9 33,9 44,4
  Vrouwen 36,3   14,2 19,3 27,0 38,5 52,3
  Totaal 32,0   12,5 17,7 23,8 36,0 49,0
1-jaar sterfte Mannen 38,6   14,5 22,7 30,0 45,8 61,6
  Vrouwen 46,6   17,7 23,9 35,6 49,9 65,4
  Totaal 42,3   15,7 23,2 32,2 47,7 63,8
5-jaar sterfte Mannen 56,3   18,2 31,1 44,0 68,6 86,4
  Vrouwen 63,2   22,5 29,4 46,6 69,7 88,9
  Totaal 59,5   20,0 30,3 45,0 69,1 87,9

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I61-62, ICD-9 codes 431,432
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I61-62, ICD-9 codes 431,432. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
x Vanwege privacy redenen zijn er geen leeftijdscategorieën weergegeven
 

Sterfte

In 2021 was het aandeel van een intracerebrale bloeding aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 5%. Er zijn in 2021 771 mannen overleden aan een intracerebrale bloeding en 964 vrouwen. Tot de leeftijd van 75 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een intracerebrale bloeding, vanaf 75 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een intracerebrale bloeding is 77 jaar bij mannen en 80 jaar bij vrouwen.

De absolute sterfte aan een intracerebrale bloeding nam in de periode 1980-2021 licht toe, zodra het sterftecijfer wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is een daling zichtbaar vanaf 2007 voor zowel mannen en vrouwen.

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor intracerebrale bloeding is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 28.4%, 38.6% en 56.3% en voor vrouwen 36.3%, 46.6% en 63.2%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 6.127 ziekenhuisopnamen wegens een intracerebrale bloeding plaats, waarvan 3.467 opnamen van mannen en 2.660 van vrouwen. Dit zijn 9 opnamen per dag voor mannen en 7 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een intracerebrale bloeding was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. In 2021 zijn er 31 observaties voor een intracerebrale bloeding geregistreerd, waarvan 14 voor mannen en 17 voor vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een intracerebrale bloeding is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 8 dagen.

In de periode 1980 tot 2021 is er een stijging zichtbaar in het absoluut aantal ziekenhuisopnamen vanwege een intracerebrale bloeding. Zodra de cijfers worden gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is er een stijging tot 2010 en daarna een daling. De stijging voor de gehele periode 1980 tot 2021 in het aantal ziekenhuisopnamen uitgedrukt per 100.000 en gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is voor mannen 49% en voor vrouwen 85%.

 

Dagopnamen

In 2021 vonden er 55 dagopnamen plaats vanwege een intracerebrale bloeding, waarvan 28 van mannen en 27 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een intracerebrale bloeding was in 2021 56 jaar voor mannen en 49 jaar voor vrouwen.

Overige cijfers voor een dagopname vanwege een intracerebrale bloeding per leeftijdsgroep worden niet weergegeven vanwege privacyredenen.