index icon
Index

Basiscijfers ischemische hartziekten

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht


 

Tabel 1 Kerncijfers over ischemische hartziekten naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
Bron CBS
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 5.062 76 -----21a----- 92 362 778 1551 1665 593
  Vrouwen 3.238 82 -----14a----- 24 77 265 700 1260 898
  Totaal 8.300 79 -----35a----- 116 439 1043 2251 2925 1491
Ziekenhuisopnamen± Mannen 39.158 67 57 421 2290 7999 11250 11624 5036 481
  Vrouwen 17.497 71 25 147 754 2437 4126 5661 3710 637
  Totaal 56.655 68 82 568 3044 10436 15376 17285 8746 1118
Dagopnamen± Mannen 28.760 67 -----138a----- 1362 5509 9111 9769 2796 75
  Vrouwen 12.785 69 -----25a----- 439 2056 3942 4572 1664 87
  Totaal 41.545 68 -----163a----- 1801 7565 13053 14341 4460 162
                       
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
  Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
  Mannen 4   3 3 3 4 4 5 4 3
  Vrouwen 4   4 3 3 3 4 4 4 4
  Totaal 4   3 3 3 3 4 4 4 4
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage     0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥90
30-dagen sterfte Mannen 2,8     0,8 0,9 1,3 2,2 5,1 13,6 29,0
  Vrouwen 3,8     0,9 0,8 1,1 2,1 5,1 13,8 27,9
  Totaal 3,2     0,9 0,9 1,2 2,2 5,1 13,8 28,2
1-jaar sterfte Mannen 6,8     1,3 1,6 2,7 5,7 11,3 31,3 57,1
  Vrouwen 8,5     1,5 1,6 2,6 5,0 11,3 29,2 53,2
  Totaal 7,4     1,4 1,6 2,7 5,4 12,5 30,1 54,4
5-jaar sterfte Mannen 18,9     2,9 4,1 8,3 17,3 32,1 70,5 92,4
  Vrouwen 22,6     3,3 4,3 8,0 15,1 32,1 66,2 91,5
  Totaal 20,2     3,0 4,2 8,2 16,6 36,0 68,1 91,8

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd

Sterfte 

In 2022 was het aandeel van ischemische hartziekten aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 21%, voor mannen was dit 26% en voor vrouwen 16%.  Er zijn in 2022 5.062 mannen overleden aan ischemische hartziekten en 3.238 vrouwen. Tot de leeftijd van 90 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan ischemische hartziekten, vanaf 90 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan ischemische hartziekten hoger bij mannen dan bij vrouwen (tabel1). De gemiddelde leeftijd van overlijden aan ischemische hartziekten is 76 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan ischemische hartziekten nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst tot 2014 daarna stagneert de sterfte bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte blijft licht dalen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, dit is terug te zien in de figuren.  

 

 

Tabel 1. Sterfte aan ischemische hartziekten in Nederland. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar geslacht. Periode 1980-2022
Bron CBS
  Ischemische hartziekten
  n (per 100.000)
Jaartal Mannen Vrouwen
1980 15.094 (215) 9.442 (132)
1985 15.496 (216) 10.208 (139)
1990 13.000 (176) 9.396 (124)
1995 11.870 (155) 8.853 (113)
2000 9.921 (126) 7.522 (93)
2005 7.631 (95) 5.712 (69)
2010 6.004 (73) 4.378 (52)
2015 5.303 (63) 3.700 (43)
2020 4.947 (57) 3.078 (35)
2021 5.005 (57) 3.024 (34)
2022 5.062 (58) 3.238 (36)

 

2023_f1_absoluut_aantal_sterfgevallen_ischemische_hartziekten.png

2023_f2_absoluut_aantal_sterfgevallen_ischemische_hartziekten_naar_leeftijd_mannen.png

2023_f3_absoluut_aantal_sterfgevallen_ischemische_hartziekten_naar_leeftijd_vrouwen.png

2023_f4_sterfgevallen_per_100000_ischemische_hartziekten_gecorrigeerd.png

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor ischemische hartziekten is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,8%, 6,8% en 18.9% en voor vrouwen 3.8%, 8.5% en 22.6%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

 

2022_f5_prognose_ischemische_hartziekten_mannen_r.png

2022_f6_prognose_ischemische_hartziekten_vrouwen.png

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 56.655 ziekenhuisopnamen wegens ischemische hartziekten plaats, waarvan 39.158 opnamen van mannen en 17.497 van vrouwen. Dit zijn 107 opnamen per dag voor mannen en 48 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege ischemische hartziekten was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2022 zijn 14% van de observaties voor ischemische hartziekten, bij vrouwen is dit 10% (1.769 voor mannen en 1.036 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor ischemische hartziekte is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.

In de periode 1980 tot 2022 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een ischemische hartziekte, een stijging in absolute aantallen van 2.4% voor mannen en 10.3% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de sterke daling zichtbaar, met 48.3% bij mannen en 44.1% bij vrouwen.

 

2023_f7_absoluut_aantal_ziekenhuisopnamen_ischemische_hartziekten.png

 

2023_f8_aantal_ziekenhuisopnamen_ischemische_hartziekten_100000_gecorrigeerd.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 41.545 dagopnamen plaats vanwege ischemische hartziekten, waarvan 28.760 van mannen en 12.785 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege ischemische hartziekten was in 2022 67 jaar voor mannen en 69 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 jaar.

Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 1.555 en 698 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 28.760 en 12.785 dagopnamen in 2022. In 2020 is er door de coronapandemie een dip zichtbaar in het aantal dagopnamen.

2023_f9_absolute_aantal_dagopnamen_vanwege_ischemische_hartziekten.png