Label: Coronairlijden

41 resultaten

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter), met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd.

2023-11-01 15:18:38

Analysetool op Hart en Vaatcijfers

Op zoek naar betrouwbare data over hartzorg en nieuwsgierig naar specifieke behandelingen en patiëntkenmerken? Gebruik de analysetool!

2023-10-25 14:50:05

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - dottercentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:35

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - hartcentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:32

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:28

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-10-05 14:15:24

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-08-03 11:38:28

30-daagse mortaliteit incl. ziekenhuismortaliteit - NVT funnelplot

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

120-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

1-jaars mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Langetermijnoverleving

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Kwaliteit van leven 1

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Kwaliteit van leven 2

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Kwaliteit van leven 3

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Reïnterventie t.g.v. complicatie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Diepe sternumwondinfectie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

CVA met restletsel tijdens opname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Vrijheid van coronaire reïnterventie

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2023-06-29 15:45:24