Label: Coronairlijden

40 resultaten

Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-31 11:50:51

Optreden van TVR (excl. staged procedures) binnen 1 jaar - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-31 11:50:22

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - dottercentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:56

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma - hartcentra

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:53

Optreden van TLR binnen 1 jaar - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:50

Optreden van TLR binnen 1 jaar - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:48

Optreden van TVR binnen 1 jaar - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:41

Optreden van TVR binnen 1 jaar - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:39

Optreden van myocardinfarct binnen 30 dagen - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:37

Urgente CABG - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:35

Urgente CABG - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:33

Kwaliteit van leven - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:30

Kwaliteit van leven - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:28

Langetermijnoverleving - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:25

Langetermijnoverleving - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:23

1-jaars mortaliteit - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:21

1-jaars mortaliteit - hartcentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:19

1-jaars mortaliteit - non-STEMI

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:17

1-jaars mortaliteit - STEMI

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:15

30-daagse mortaliteit - dottercentra

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor PCI (Dotter).

2023-05-25 18:24:13