index icon
Index

Basiscijfers subarachnoïdale bloeding

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over subarachnoïdale bloeding naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Sterfte Mannen 131 65 27a 71 33b
  Vrouwen 248 69 36a 120 92b
  Totaal 379 68 63a 191 125b
Ziekenhuisopnamen± Mannen 536 61 50 131 269 63 23
  Vrouwen 902 62 82 191 441 137 51
  Totaal 1.438 62 132 322 710 200 74
                 
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± Mannen 11   14 10 12 10 8
  Vrouwen 14   19 14 15 11 7
  Totaal 13   17 12 14 10 7
                 
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/±   Percentage   0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 23,3   12,9 12,5 23,4 44,7 53,8
  Vrouwen 27,2   15,0 17,3 25,0 44,1 67,9
  Totaal 25,7   14,1 15,5 24,4 44,3 64,2
1-jaar sterfte Mannen 28,2   15,2 15,0 28,4 55,1 66,2
  Vrouwen 31,6   17,5 19,6 29,4 53,0 75,4
  Totaal 30,3   16,5 17,9 29,0 53,8 73,0
5-jaar sterfte Mannen 37,2   16,0 19,9 37,2 73,7 93,1
  Vrouwen 38,4   18,2 20,9 37,3 67,3 91,2
  Totaal 37,9   17,3 20,6 37,3 69,7 91,7

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I60, ICD-9 codes 430
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd 
b Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 75-84 en ≥85 jaar samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I60, ICD-9 codes 430. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
Vanwege privacy redenen zijn er geen dagopnamen weergegeven

 

Sterfte 

In 2021 was het aandeel van een subarachnoïdale bloeding aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 1%.  Er zijn in 2021 131 mannen overleden aan een subarachnoïdale bloeding en 248 vrouwen. In alle leeftijdsgroepen overlijden er meer vrouwen dan mannen vanwege een subarachnoïdale bloeding. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een subarachnoïdale bloeding is 65 jaar bij mannen en 69 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan een subarachnoïdale bloeding nam in de periode 1980-2021 af, deze daling is het sterkst bij mannen. Voor vrouwen is een daling zichtbaar vanaf 2009. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking.  

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor subarachnoïdale bloeding is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 23.3%, 28.2% en 37.2% en voor vrouwen 27.2%, 31.6% en 38.4%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 1.438 ziekenhuisopnamen wegens een subarachnoïdale bloeding plaats, waarvan 536 opnamen van mannen en 902 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een subarachnoïdale bloeding was 61 jaar bij mannen en 62 jaar bij vrouwen. Van alle observaties in 2021 zijn er 2 vanwege een subarachnoïdale bloeding, beide observaties zijn voor mannen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een subarachnoïdale bloeding is voor mannen 11 dagen en voor vrouwen 14 dagen.

In de periode 1980 tot 2021 is het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor mannen licht gedaald met 6.9%. Voor vrouwen is een stijging te zien tot 2016 en daarna een lichte daling, over de gehele periode van 1980 tot 2021 is de stijging 33%. Zodra de ziekenhuisopnamen worden gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is er van 21980 tot 2021 een daling van 43% te zien bij mannen en van 15% bij vrouwen.

Dagopnamen

Cijfers voor een dagopname vanwege een subarachnoïdale bloeding worden niet weergegeven vanwege privacyredenen.