index icon
Index

Basiscijfers subarachnoïdale bloeding

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1. Kerncijfers over subarachnoïdale bloeding naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 130 67 -----16a----- 23 27 42 22a
  Vrouwen 252 69 -----19a----- 45 53 72 51 12
  Totaal 382 68 -----35a----- 68 80 114 -----85a-----
Ziekenhuisopnamen± Mannen 535 60 16 27 76 155 130 91 -----40a-----
  Vrouwen 870 62 20 33 110 210 224 172 89 12
  Totaal 1.405 61 36 60 186 365 354 263 ----141a-----
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal  Mannen 11   6 12 11 12 14 8 8 9
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 14   9 16 14 15 16 12 7 5
  Totaal 13   7 14 13 13 15 10 8 7
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage       0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85  
30-dagen sterfte Mannen 23,3       12,9 12,5 23,4 44,7 53,8  
  Vrouwen 27,2       15,0 17,3 25,0 44,1 67,9  
  Totaal 25,7       14,1 15,5 24,4 44,3 64,2  
1-jaar sterfte Mannen 28,2       15,2 15,0 28,4 55,1 66,2  
  Vrouwen 31,6       17,5 19,6 29,4 53,0 75,4  
  Totaal 30,3       16,5 17,9 29,0 53,8 73,0  
5-jaar sterfte Mannen 37,2       16,0 19,9 37,2 73,7 93,1  
  Vrouwen 38,4       18,2 20,9 37,3 67,3 91,2  
  Totaal 37,9       17,3 20,6 37,3 69,7 91,7  

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I60, ICD-9 codes 430
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën aar samengevoegd 
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I60, ICD-9 codes 430. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
Vanwege privacy redenen zijn er geen dagopnamen weergegeven

 

Sterfte 

In 2022 was het aandeel van een subarachnoïdale bloeding aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 1%.  Er zijn in 2022 130 mannen overleden aan een subarachnoïdale bloeding en 252 vrouwen. In alle leeftijdsgroepen overlijden er meer vrouwen dan mannen vanwege een subarachnoïdale bloeding. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een subarachnoïdale bloeding is 67 jaar bij mannen en 69 jaar bij vrouwen.

Absolute sterfte aan een subarachnoïdale bloeding nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst bij mannen. Voor vrouwen is een daling zichtbaar vanaf 2009. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking.  

2023_f1_absoluut_sterfte_subarachnoidale_bloeding.png

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor subarachnoïdale bloeding is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 23.3%, 28.2% en 37.2% en voor vrouwen 27.2%, 31.6% en 38.4%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

2022_f2_prognose_subarachnoidale_bloeding_mannen.png

2022_f3_prognose_subarachnoidale_bloeding_vrouwen.png

 

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 1.405 ziekenhuisopnamen wegens een subarachnoïdale bloeding plaats, waarvan 535 opnamen van mannen en 870 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een subarachnoïdale bloeding was 60 jaar bij mannen en 62 jaar bij vrouwen. Van alle observaties in 2022 zijn er 19 vanwege een subarachnoïdale bloeding, waarvan 10 voor mannen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een subarachnoïdale bloeding is voor mannen 11 dagen en voor vrouwen 14 dagen.

In de periode 1980 tot 2022 is het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor mannen licht gedaald met 7%. Voor vrouwen is een stijging te zien tot 2016 en daarna een lichte daling, over de gehele periode van 1980 tot 2022 is de stijging 29%. Zodra de ziekenhuisopnamen worden gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is er van 1980 tot 2022 een daling van 46% te zien bij mannen en van 19% 

2023_f4_absoluut_ziekenhuisopnamen_subarachnoidale_bloeding.png

Dagopnamen

Cijfers voor een dagopname vanwege een subarachnoïdale bloeding worden niet weergegeven vanwege privacyredenen.