index icon
Index

Basiscijfers TIA (Transient Ischemic Attack)

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I.Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1. Kerncijfers over TIA naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem.
lft
0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Ziekenhuisopnamen± Mannen 3.321 71 -----47a----- 117 434 736 1155 746 86
  Vrouwen 3.097 74 -----46a----- 87 301 595 950 938 180
  Totaal 6.418 73 -----93a----- 204 735 1331 2105 1684 266
Dagopnamen± Mannen 1.366 72 -----15a----- 53 142 298 540 290 28
  Vrouwen 1.386 73 -----11a----- 33 142 305 485 371 39
  Totaal 2.752 72 -----26a----- 86 284 603 1025 661 67
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal  Mannen 1   1 1 1 1 1 2 2 2
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 2   2 1 1 1 1 2 2 2
  Totaal 2   2 1 1 1 1 2 2 2
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage         <65 65-74 75-84 ≥85  
30-dagen sterfte Mannen 0,7         0,2 0,6 1,0 2,3  
  Vrouwen 0,7         0,2 0,3 0,7 2,1  
  Totaal 0,7         0,2 0,4 0,9 2,2  
1-jaar sterfte Mannen 5,2         1,6 3,8 7,8 16,8  
  Vrouwen 4,9         1,1 2,8 6,1 13,3  
  Totaal 5,0         1,4 3,4 6,9 14,6  
5-jaar sterfte Mannen 22,1         6,2 17,3 36,9 65,6  
  Vrouwen 21,7         4,8 12,1 29,0 57,2  
  Totaal 21,9         5,6 14,9 32,7 60,1  

± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes G45, ICD-9 codes 435. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten. 
Sterftecijfers ontbreken, omdat een TIA per definitie van voorbijgaande aard is
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 

a Vanwege privacy redenen zijn sommige leeftijdcategorieën samengevoegd
 

Sterfte 

Sterftecijfers ontbreken, omdat een TIA per definitie van voorbijgaande aard is.

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor TIA is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 0.7%, 5.2% en 22.1% en voor vrouwen 0.7%, 4.9% en 21.7%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

2022_f1_prognose_tia_mannen.png

2022_f2_prognose_tia_vrouwen.png

 

Ziekenhuisopnamen

In 2022 vonden er 6.418 ziekenhuisopnamen wegens TIA’s plaats, waarvan 3.321 opnamen van mannen en 3.097 van vrouwen. Dit zijn 9 opnamen per dag voor mannen en 8 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een TIA was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een TIA is voor mannen 1 dag en vrouwen 2 dagen.

In de periode 1980 tot 2002 is het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor zowel mannen en vrouwen gelijk gebleven, tussen 2002 en 2016 is een sterkte stijging zichtbaar. Vanaf 2016 daalt het absolute aantal ziekenhuisopnamen vanwege een TIA weer. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen voor de bevolkingsopbouw wordt gecorrigeerd dan is er een daling van 20% bij mannen en een stijging van 3% bij vrouwen in de periode 1980 tot 2022.

2023_f3_absoluut_ziekenhuisopnamen_tia.png

Dagopnamen

In 2022 vonden er 2.752 dagopnamen plaats vanwege een TIA, waarvan 1.366 van mannen en 1.386 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een TIA was in 2022 72 jaar voor mannen en 73 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 70-79 jaar.