index icon
Index

Basiscijfers TIA (Transient Ischaemic Attack)

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I.Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over TIA naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Ziekenhuisopnamen± Mannen 3.615 71 86 270 1.803 1.083 373
  Vrouwen 3.375 74 71 191 1.366 1.144 603
  Totaal 6.990 72 157 461 3.169 2.227 976
Dagopnamen± Mannen 1.240 71 24 80 664 390 82
  Vrouwen 1.264 73 30 72 552 451 159
  Totaal 2.504 72 54 152 1.216 841 241
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85
Gemiddeld aantal ligdagen  Mannen 2   2 1 1 2 2
in het ziekenhuis± Vrouwen 2   1 1 1 2 2
  Totaal 2   2 1 1 2 2
                 
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/±   Percentage     <65 65-74 75-84 ≥85
30-dagen sterfte Mannen 0,7     0,2 0,6 1,0 2,3
  Vrouwen 0,7     0,2 0,3 0,7 2,1
  Totaal 0,7     0,2 0,4 0,9 2,2
1-jaar sterfte Mannen 5,2     1,6 3,8 7,8 16,8
  Vrouwen 4,9     1,1 2,8 6,1 13,3
  Totaal 5,0     1,4 3,4 6,9 14,6
5-jaar sterfte Mannen 22,1     6,2 17,3 36,9 65,6
  Vrouwen 21,7     4,8 12,1 29,0 57,2
  Totaal 21,9     5,6 14,9 32,7 60,1

± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes G45, ICD-9 codes 435. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten. 
Sterftecijfers ontbreken, omdat een TIA per definitie van voorbijgaande aard is
Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: 
 

Sterfte 

Sterftecijfers ontbreken, omdat een TIA per definitie van voorbijgaande aard is.

 

Prognose

De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor TIA is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 0.7%, 5.2% en 22.1% en voor vrouwen 0.7%, 4.9% en 21.7%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 6.990 ziekenhuisopnamen wegens TIA’s plaats, waarvan 3.615 opnamen van mannen en 3.375 van vrouwen. Dit zijn 10 opnamen per dag voor mannen en 9 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een TIA was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. Het gemiddelde aantal ligdagen voor een TIA is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 2 dagen.

In de periode 1980 tot 2002 is het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor zowel mannen en vrouwen gelijk gebleven, tussen 2002 en 2016 is een sterkte stijging zichtbaar. Vanaf 2016 daalt het absolute aantal ziekenhuisopnamen vanwege een TIA weer. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen voor de bevolkingsopbouw wordt gecorrigeerd dan is er een daling van 15% bij mannen en een stijging van 11% bij vrouwen in de periode 1980 tot 2021. 

Dagopnamen

In 2021 vonden er 2.504 dagopnamen plaats vanwege een TIA, waarvan 1.240 van mannen en 1.264 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een TIA was in 2021 71 jaar voor mannen en 73 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.