index icon
Index

Jaarcijfers acuut intracerebrale bloeding 2018-2022

Inleiding

De Dutch Acute Stroke Audit (DASA) is sinds 2014 de landelijke kwaliteitsregistratie voor de zorg bij acute beroertes. De DASA biedt de mogelijkheid aan alle deelnemende ziekenhuizen om hun eigen uitkomsten te vergelijken met andere ziekenhuizen, en streeft er naar om op deze manier bij te dragen aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van de acute beroerte zorg in Nederland. De DASA valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en wordt gefaciliteerd door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Methode

In totaal registeren 66 ziekenhuizen in Nederland data over hun acute beroerte patiënten in de DASA. In dit hoofdstuk worden de jaarcijfers van de patiëntkarakteristieken en procesmaten getoond voor de patiënten met een intracerebrale bloeding die geregistreerd zijn in de DASA.

Patiënten worden geregistreerd in de DASA indien zij zich in de acute fase van een intracerebrale bloeding presenteren op een spoedeisende hulp of worden opgenomen. Patiënten met de volgende diagnoses worden niet geïncludeerd in de DASA: primaire subarachnoïdale bloeding, subduraal hematoom, epiduraal hematoom, bloeding ten gevolge van arterioveneuze malformatie of hemorragische transformatie van cerebraal ruimte-innemend proces.

Uitgebreidere informatie over de opzet van de DASA kunt u hier lezen.

 

Resultaten

Van de binnen DASA geregistreerde patiënten, die zich vanaf 2018 hebben gepresenteerd in een ziekenhuis met een primaire intracerebrale bloeding, wordt in tabel 1 een overzicht gegeven van het aantal, de patiëntkarakteristieken en de follow-up.

In 2022 zijn er 4.091 patiënten geregistreerd. Het merendeel (56%) van de patiënten is man. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar. Patiënten presenteerden zich mediaan na 102 minuten na start van klachten in een ziekenhuis met een mediane National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score van 7 (maat voor de ernst van de beroerte – 42-punts schaal).

Tabel 1. Intracerebrale bloeding - cijfers per jaar1                                                                   BZLRAKXkUGHSAAAAAElFTkSuQmCC
Bron: Dutch Acure Stroke Audit (DASA)
  2018 2019 2020 2021 2022
Aantal patiënten 3.518 4.139 4.210 4.058 4091
           
Patiëntkenmerken          
Vrouwelijk geslacht 47,7% 46,4% 44,7% 45,6% 44,2%
Gemiddelde leeftijd in jaren 73 73 73 73 73
Mediane NIHSS (IQR) 7 (2-15) 9 (3-17) 8 (3-16) 8 (3-16) 7 (3-15)
Vullingsgraad NIHSS 44.4% 49.6% 52.1% 61.1% 64,1%
Begin-tot-deur tijd (IQR) 111 (58-295) 105 (57-302) 111 (57-329) 109 (60-338) 102 (56-300
           
Follow-up          
Vullingsgraad mRS score 50,0% 52,6% 65,1% 72,3% 64,6%

1 Alle tijden zijn aangegeven in minuten. NIHSS = National Institutes of Health Stroke Scale. mRS = modified Rankin Scale. IQR = interquartile range. 

 

Discussie

We zien dat de afgelopen jaren de cijfers rondom patiënten met een primaire intracerebrale bloeding stabiel zijn gebleven. De focus van de DASA lag de afgelopen jaren met name op het registreren van gegevens van patiënten met een acuut herseninfarct, ook omdat hier nog de meeste kwaliteitsverbetering te behalen viel. De komende jaren verbreed de DASA langzaam zijn scope, en gaat ook meer gegevens registreren over de patiënten met een primaire intracerebrale bloeding.

Aandachtspunt voor de DASA blijft het verhogen van de vullingsgraden van de NIHSS (maat voor de ernst van beroerte) en de modified Rankin Scale (mRS) score na drie maanden (functionele uitkomstmaat). Dit zodat de DASA op termijn valide uitkomsten en eerlijke vergelijken tussen ziekenhuizen op deze uitkomsten kan gaan tonen.