Label: Alle cardiochirurgische interventies

3 resultaten

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-01-27 09:48:47

30-daagse mortaliteit incl. ziekenhuismortaliteit - NVT funnelplot

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor alle cardiochirurgische interventies (CABG, AVR en AVR+CABG).

2022-06-30 08:57:34

Compleetheid verplichte variabelen - cardio-anesthesiologie

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor alle cardiochirurgische interventies.

2022-06-28 17:59:28