index icon
Index

Basiscijfers hartinfarct

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

 

Tabel 1 Kerncijfers over hartinfarct naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2021
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥95
Sterfte Mannen 2.938 74 50 165 378 728 893 660 64
  Vrouwen 1.858 81 10 46 115 288 559 703 137
  Totaal 4.796 77 60 211 493 1.016 1.452 1.363 201
Ziekenhuisopnamen± Mannen 23.596 67 933 3.598 6.027 6.683 4.875 1.425 55
  Vrouwen 11.156 71 322 1.043 2.017 2.979 3.203 1.501 91
  Totaal 34.752 68 1.255 4.641 8.044 9.662 8.078 2.926 146
Dagopnamen± Mannen 1.532 66 48 194 424 503 315 48a
  Vrouwen 697 70 17 71 142 199 223 45a
  Totaal 2.229 67 65 265 566 702 538 93a
                     
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥95
Gemiddeld aantal  Mannen 4   3 3 4 4 4 4 3
ligdagen in het ziekenhuis± Vrouwen 4   4 3 4 4 4 4 3
  Totaal 4   3 3 4 4 4 4 3
                     
    Percentage   0-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 ≥95
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
                   
30-dagen sterfte Mannen 5,1   1,3 1,5 2,4 4,4 9,4 18,3 33,3
  Vrouwen 7,6   1,8 1,6 2,6 4,6 9,4 18,2 31,6
  Totaal 6,0   1,4 1,5 2,5 4,5 9,4 18,3 32,1
1-jaar sterfte Mannen 10,1   1,8 2,3 4,2 8,7 17,8 37,2 61,4
  Vrouwen 14,5   2,6 2,7 4,9 8,9 17,8 34,5 56,1
  Totaal 11,6   2,0 2,4 4,4 8,8 18,9 35,7 57,6
5-jaar sterfte Mannen 23,1   3,6 5,2 10,3 21,3 42,2 75,9 96,4
  Vrouwen 32,9   5,0 6,4 12,0 22,1 42,2 72,1 93,4
  Totaal 26,4   3,9 5,5 10,7 21,6 44,9 73,7 94,2

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-85 en >95 jaar samengevoegd

Sterfte

In 2021 was het aandeel van een hartinfarct aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 12.8%, voor mannen was dit 15.9% en voor vrouwen 9.9%. Er zijn in 2021 2.938 mannen overleden aan een hartinfarct en 1.858 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een hartinfarct, vanaf 85 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan een hartinfarct in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een hartinfarct is 74 jaar bij mannen en 81 jaar bij vrouwen.

 

Tabel 2 Sterfte aan een hartinfarct in Nederland in 2021. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar leeftijd en geslacht
Bron CBS
      Mannen     Vrouwen
Doodsoorzaaka Leeftijd
(jaren)
Aantal
overledenen
Sterfte
per 100.000
  Aantal
overledenen
Sterfte
per 100.000
Hartinfarct 0-34 50 4   10 1
  35-44  
  45-54 165 14   46 4
  55-64 378 31   115 10
  65-74 728 75   288 29
  75-84 893 172   559 91
  85-94 660 504   703 299
  95+ 64 1070   137 660
  Totaal 2938 34   1858 21

a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
b Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-85 en >95 jaar samengevoegd

 

Absolute sterfte aan een hartinfarct nam in de periode 1980-2021 af. Deze daling is het sterkst tot 2016 daarna stagneert de sterfte aan een hartinfarct bij mannen en vrouwen. Deze daling is het sterkst zichtbaar in de leeftijdsgroep 55-74 jaar bij mannen en 55-84 jaar bij vrouwen. Deze sterke daling in sterftecijfers blijft zodra het sterftecijfer per 100.000 wordt gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw. 

 

Tabel 3 Sterfte aan een hartinfarct in Nederland. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar geslacht. Periode 1980-2021
Bron CBSa
Jaartal Mannen Vrouwen
1980 12.634 (180) 7.718 (108)
1985 12.486 (174) 8.082 (110)
1990 10.002 (135) 7.300 (97)
1995 8.888 (116) 6.800 (87)
2000 7.254 (92) 5.644 (70)
2005 5.326 (66) 4.119 (50)
2010 3.832 (47) 2.970 (35)
2015 3.056 (36) 2.347 (27)
2016 2.860 (34) 2.215 (26)
2017 2.823 (33) 2.124 (25)
2018 2.967 (35) 2.158 (25)
2019 2.866 (33) 2.049 (23)
2020 2.798 (32) 1.914 (22)
2021 2.938 (34 1.858 (21)

a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410

 

 

Prognose

De sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor een hartinfarct is voor de leeftijdsgroepen 0-74 hoger bij vrouwen dan bij mannen. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor mannen is respectievelijk 5.1%, 10.1% en 23.1% en voor vrouwen 7.6%, 14.5% en 32.9%. De prognose per leeftijdsgroep is zichtbaar in de figuren.

 

Ziekenhuisopnamen

In 2021 vonden er 34.752 ziekenhuisopnamen wegens een hartinfarct plaats, waarvan 23.596  opnamen van mannen en 11.156 van vrouwen. Dit zijn 65 opnamen per dag voor mannen en 31 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 1.2% van de observaties voor een hartinfarct, bij vrouwen is dit 1.1% (377 voor mannen en 199 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor een hartinfarct is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.

 

Tabel 4 Ziekenhuisopnamen voor een hartinfarct in Nederland in 2021. Absolute aantallen en per 100.000 personen naar leeftijd en geslacht
Bron DHD
        Mannen     Vrouwen
  Leeftijd (jaren)   Aantal opnamen Opnamen per 100.000   Aantal opnamen Opnamen per 100.000
Hartinfarct 0-44   933 20   322 7
  45-54   3.598 301   1.043 87
  55-64   6.027 500   2.017 167
  65-74   6.683 692   2.979 298
  75-84   4.875 939   3.203 523
  85-94   1.425 1.087   1.501 639
  95+   55 919   91 438
  Totaal   23.596 271   11.156 127

 

In de periode 1980 tot 2021 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een hartinfarct, een stijging in absolute aantallen van 20.4% voor mannen en 41.6% voor vrouwen. Deze stijging is met name zichtbaar in de leeftijdsgroepen 55-74 jaar voor zowel mannen en vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterke daling zichtbaar, met 41.1% bij mannen en 24.5% bij vrouwen.

 

Dagopnamen

In 2021 vonden er 1.532 dagopnamen plaats vanwege een hartinfarct, waarvan 1.532 van mannen en 697 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een hartinfarct was in 2021 66 jaar voor mannen en 70 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-84 jaar.

Sinds 1980 is er een sterke afname in het aantal ligdagen voor een hartinfarct van 17-19 dagen naar 4 dagen in 2021 voor zowel mannen en vrouwen.