Label: Pacemaker

12 resultaten

Compleetheid verplichte variabelen 1

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 15:06:52

Compleetheid verplichte variabelen 2

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor pacemaker

2024-06-26 15:06:30

30-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

90-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

Bloedingscomplicatie tijdens ziekenhuisopname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

Cardiale tamponade binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

Pneumothorax tijdens ziekenhuisopname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

Complicatie waardoor reïnterventie binnen 90 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

Compleetheid en ruwe percentages variabelen WHZ programma

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor pacemaker.

2024-06-26 14:14:55

Analysetool op Hart en Vaatcijfers

Op zoek naar betrouwbare data over hartzorg en nieuwsgierig naar specifieke behandelingen en patiëntkenmerken? Gebruik de analysetool!

2023-10-25 14:50:05

Jaarcijfers pacemaker en ICD

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers voor Pacemaker en Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) ingrepen, met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd.

2023-08-04 12:42:50

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-08-03 11:38:28