Label: Risicofactoren algemeen

4 resultaten

Leefstijl en risicofactoren voor hart- en vaatziekten in bevolkingsgroepen met verschillende migratieachtergrond

Mensen van Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Ghanese afkomst hebben over het algemeen een ongunstiger risicoprofiel voor hart- en vaatziekten ten opzichte van mensen van Nederlandse afkomst. De prevalentie van diverse risicofactoren bij verschillende etnische groepen worden beschreven.

2023-11-01 16:09:02

Risico's van roken en meeroken op hart- en vaatziekten

Roken is een belangrijke vermijdbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het effect en de bijdrage van roken aan hart- en vaatziekten worden beschreven.

2023-11-01 15:29:09

Trends in systolische bloeddruk in de Longitudinal Aging Study Amsterdam

Inmiddels zijn er sinds 2012 twee nieuwe meetrondes geweest, waardoor het mogelijk is om het verloop van de systolische bloeddruk bij mensen van 65 jaar of ouder verder te bestuderen in de periode 1995 tot en met 2015.

2023-08-28 17:19:42

Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op basis van het Lifelines cohort

In dit hoofdstuk worden de prevalenties van risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer in detail beschreven op basis van het Lifelines cohort, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd

2022-06-19 22:04:12