index icon
Index

Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2022

Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2

1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Sterfte door hart- en vaatziekten

In 2022 was het aandeel van hart- en vaatziekten aan de totale sterfte 23% voor zowel mannen en voor vrouwen. Er zijn in 2022 iets meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten overleden, namelijk 19.134 mannen en 19.852 vrouwen. Tot de leeftijd van 80 jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Vanaf 80 jaar vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van overlijden. Naast hart- en vaatziekten en kanker vormen ziekten van de ademhalingsorganen, psychische en gedragsstoornissen en ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen belangrijke oorzaken van overlijden.

Tabel 1. Doodsoorzaken in Nederland in 2022. Absolute aantallen, percentages en gemiddelde leeftijd van overlijden 
Bron CBS
      Mannen       Vrouwen       Totaal  
Doodsoorzaak N % Gem.
Lft.
  N % Gem.
Lft.
  N % Gem. Lft.  
Hart- en vaatziekten1 19.134 23 79   19.852 23 84   38.986 23 81  
Kwaadaardige nieuwvormingen 24.587 29 74   20.955 24 73   45.542 27 74  
Ziekten van de ademhalingsorganen 6.237 7 79   6.707 8 80   12.944 8 80  
Psychische en gedragsstoornissen 4.738 6 81   8.274 10 87   13.012 8 85  
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 4.231 5 78   4.889 6 81   9.120 5 80  
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging 5.076 6 68   5.439 6 80   10.515 6 74  
COVID2 4.515 5 75   3.736 4 83   8.251 5 82  
Overige doodsoorzaken 15231 18 81   16.511 19 80   31.742 19 78  
                         
Alle doodsoorzaken3 83.749 100 77   86.363 100 80   170.112 100 78  

1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99. Voor de precieze omschrijving van deze codes wordt verwezen naar bijlage A in het boek Hart- en vaatziekten in Nederland 2020
COVID cijfers zijn gebaseerd op de ICD-10 codes U07.1 en U07.2
3 Als gevolg van afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100

Tabel 2. Sterfte bij  hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Sterfte Mannen 19.134 79 39 65 263 966 2254 5330 7131 3086
  Vrouwen 19.852 84 23 39 127 391 1157 3429 7905 6781
  Totaal 38.986 81 62 104 390 1357 3411 8759 15036 9867

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I00-I99, ICD-9 codes 390-459

De gemiddelde leeftijd van overlijden aan hart- en vaatziekten is 79 jaar bij mannen en 84 jaar bij vrouwen. De sterfte aan hart- en vaatziekten is voor vrouwen hoger in de leeftijdsgroepen vanaf 80 jaar in vergelijking met mannen, in deze groepen is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. De gemiddelde leeftijd bij overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten is toegenomen over de tijd voor zowel mannen als vrouwen: in 1980 was de gemiddelde leeftijd voor mannen 73 jaar en voor vrouwen 79 jaar.

 

2023_figuur_1_sterfte_naar_geslacht.png

Absolute sterfte aan hart- en vaatziekten nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst tot 2010 daarna stagneert de sterfte aan hart en vaatziekten bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte aan hart en vaatziekten daalde weer sinds 2016 alhoewel deze sinds 2020 weer is gaan stijgen. 
Als we naar het sterftepercentage per leeftijdcategorie kijken in 1980 en 2022 dan zien we een duidelijke verschuiving in leeftijd waarop mensen sterven aan een hart- en vaatziekten.

 

2023_figuur_2a_trends_doodsoorzaken_vrouwen.png

 

 

2023_figuur_2b_trends_doodsoorzaken_mannen.png

 

2023_figuur_3_verschil_in_sterftecijfer.png

2023_figuur_4_percentage_sterfte_per_leeftijd_jaar_mv.png

Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten

In 2022 vonden er 236.346 ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten plaats, waarvan 141.618 (60%) opnamen van mannen en 94.728 (40%) van vrouwen. Dit zijn 388 opnamen vanwege hart- en vaatziekten per dag voor mannen en 260 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege hart- en vaatziekten was 69 jaar bij mannen en 73 jaar bij vrouwen.

In 2022 bestaat 10% van de klinische ziekenhuisopnamen uit observaties, oftewel 22.430 observaties (12.271 voor mannen en 10.159 voor vrouwen).

Tabel 3. Kerncijfers ziekenhuisopnamen bij hart- en vaatziekten naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2022
    Absolute
aantallen
Gem. lft 0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Ziekenhuisopnamen± Mannen 141.618 69 1.779 2.163 6.395 20.693 34.903 45.883 26.365 3.437
  Vrouwen 94.728 73 1.343 1.504 3.538 9.067 17.571 30.232 25.689 5.784
  Totaal 236.346 71 3.122 3.667 9.933 29.760 52.474 76.115 52.054 9.221
Dagopnamen± Mannen 68.183 67 796 893 3.203 11.773 21.032 23.140 7.034 312
  Vrouwen 37.379 68 721 852 1.898 5.166 9.763 13.241 5.400 338
  Totaal 105.562 67 1.517 1.745 5.101 16.939 30.795 36.381 12.434 650
                       
    Gemiddeld
aantal dagen
  0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90
Gemiddeld aantal ligdagen
in het ziekenhuis±
Mannen 5   5 4 4 4 5 5 5 5
  Vrouwen 5   5 4 5 4 4 5 5 6
  Totaal 5   5 4 4 4 4 5 5 6
                       
Prognose na eerste
ziekenhuisopname†/±
  Percentage     0-44 45-54 55-74 75-84 ≥85    
30-dagen sterfte Mannen 4,8     1,6 1,8 3,2 7,6 17,3    
  Vrouwen 6,0     1,4 2,1 3,3 7,2 16,9    
  Totaal 5,4     1,5 1,9 3,2 7,4 17,1    
1-jaar sterfte Mannen 10,7     2,5 3,3 7,1 18,0 38,1    
  Vrouwen 12,8     2,1 3,8 7,2 15,9 36,0    
  Totaal 11,6     2,3 3,5 7,1 17,0 36,7    
5-jaar sterfte Mannen 24,3     3,5 6,2 17,1 45,8 77,5    
  Vrouwen 27,1     2,6 6,0 15,5 39,2 74,3    
  Totaal 25,6     3,0 6,1 16,5 42,5 75,4    

Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I00-99, ICD-9 codes 390-459
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data:  ICD-10 codes I00-99, ICD-9 390-459. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten 

 

2023_figuur_5_ziekenhuisopnamen_absoluut.png

 

De gemiddelde leeftijd waarop iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege een hart- en vaatziekte is in de periode van 1980-2022 gestegen voor zowel mannen als vrouwen (voor mannen van gemiddeld 61 jaar naar 69 jaar en voor vrouwen van gemiddeld 64 jaar naar 73 jaar).

Tussen 1980 en 2022 is het gemiddeld aantal dagen dat patiënten worden opgenomen vanwege hart- en vaatziekten afgenomen. Voor hart- en vaatziekten is de gemiddelde ligduur voor mannen afgenomen van 16 naar 5 dagen (69% daling) en voor vrouwen van 20 naar 5 dagen (75% daling).

In de periode 1980 tot 2022 is het gecorrigeerde ziekenhuisopnamecijfer voor hart- en vaatziekten bij mannen met 26% gedaald en bij vrouwen met 20% gedaald. In de periode 1980-2019 was dit nog respectievelijk 17% en 9% voor mannen en vrouwen. Deze sterke daling in 2020 - 2022 is mogelijk gerelateerd aan 1) de verminderde zorgcapaciteit door de COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnamen, 2) angst voor besmettingsgevaar in het ziekenhuis en 3) concurrerende ziekenhuisopname en sterfte door COVID .

2023_figuur_6_trends_ziekenhuisopnamen_per_100000.png

* Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers na 2012 en van 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de jaren ervoor. Om deze reden worden deze cijfers gestippeld weergegeven.

 

Dagopnamen voor hart- en vaatziekten

In 2022 vonden er 105.562 dagopnamen plaats vanwege hart- en vaatziekten, waarvan 68.183 (65%) van mannen en 37.379 (35%) van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege hart- en vaatziekten was in 2022 67 jaar voor mannen en 68 jaar voor vrouwen.

Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 6.437 en 7.340 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 73.508 en 56.536 dagopnamen in 2013. Mede door administratieve en financiële veranderingen daalde het dagopnamecijfer na 2013 tot 52.049 dagopnamen van mannen en 32.578 dagopnamen van vrouwen in 2015. Sindsdien zijn het aantal dagopnamen weer gestegen tot 63.932 voor mannen en 36.105 voor vrouwen in 2019. Mogelijk als gevolg van de coronapandemie zijn de dagopnamen in 2020 gedaald naar 59.742 voor mannen en 32.336 voor vrouwen, maar sinds 2021 stijgt het aantal dagopnamen weer.

 

 

2023_figuur_7_trends_dag_opnamen_per_100000.png

* Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers na 2012 en van 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de jaren ervoor. Om deze reden worden deze cijfers gestippeld weergegeven.

 

Prognose na eerste ziekenhuisopname

In de periode van 2010 tot 2019 is de prognose berekend na een eerste ziekenhuisopname voor hart- en vaatziekten. Na 30 dagen is 5% van de mannen en 6% van de vrouwen overleden, na 1 jaar 11% van de mannen en 13% van de vrouwen en na 5 jaar 24% van de mannen en 27% van de vrouwen. In de prognosecijfers figuren en de kerncijfers tabel, zijn de sterftecijfers na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen weergegeven. 

 

2023_figuur_8a_prognose_hvz_mannen_8.png

2023_figuur_8b_prognose_hvz_vrouwen_8.png