Label: Hart- en Vaatziekten

7 resultaten

Hart- en vaatziekten in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Incidentie- en prevalentie cijfers geregistreerd in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Onderscheid wordt gemaakt tussen chronische en niet chronische hart- en vaatziekten.

2024-05-14 10:44:03

Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2022

Jaarcijfers Hart- en vaatziekten. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2024-05-14 10:41:45

Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2020

Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2020

2024-05-14 10:26:39

Leefstijl en risicofactoren voor hart- en vaatziekten in bevolkingsgroepen met verschillende migratieachtergrond

Mensen van Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Ghanese afkomst hebben over het algemeen een ongunstiger risicoprofiel voor hart- en vaatziekten ten opzichte van mensen van Nederlandse afkomst. De prevalentie van diverse risicofactoren bij verschillende etnische groepen worden beschreven.

2023-11-01 16:09:02

Risico's van roken en meeroken op hart- en vaatziekten

Roken is een belangrijke vermijdbare risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het effect en de bijdrage van roken aan hart- en vaatziekten worden beschreven.

2023-11-01 15:29:09

Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2021

Jaarcijfers Hart- en vaatziekten. Cijfers over sterfte en ziekenhuisopnamen inclusief trends. Tevens prognosecijfers na ziekenhuisopnamen.

2022-12-07 14:27:01