Label: CABG (Bypass)

15 resultaten

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-01-27 09:48:47

Jaarcijfers coronairlijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de patiëntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor coronaire bypassoperatie (CABG) en Percutane Coronaire Interventie (PCI, dotter).

2022-09-14 14:19:44

120-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

1-jaars mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Langetermijnoverleving

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Kwaliteit van leven 1

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Kwaliteit van leven 2

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Kwaliteit van leven 3

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Rethoracotomie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Diepe sternumwondinfectie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

CVA met restletsel tijdens opname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Vrijheid van coronaire reïnterventie

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

30-daagse mortaliteit incl. ziekenhuismortaliteit - NVT funnelplot

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor CABG (Bypass).

2022-06-30 08:55:07