Label: AVR (Aortaklepvervanging)

16 resultaten

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In dit artikel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar weergegeven.

2023-01-27 09:48:47

Jaarcijfers aortakleplijden

In dit hoofdstuk worden jaarcijfers met algemene trends in de pati├źntkarakteristieken en uitkomsten gepresenteerd voor aortaklepvervanging (AVR) en transkatheter aortaklepimplantaties (TAVI).

2022-09-14 15:04:51

30-daagse mortaliteit incl. ziekenhuismortaliteit - NVT funnelplot

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-08-09 12:56:54

Compleetheid verplichte variabelen

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Implantatie nieuwe permanente pacemaker binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

CVA met restletsel tijdens opname

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Diepe sternumwondinfectie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Rethoracotomie binnen 30 dagen

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Kwaliteit van leven 3

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Kwaliteit van leven 2

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Kwaliteit van leven 1

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

1-jaars mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

120-daagse mortaliteit

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Compleetheid en ruwe percentages variabelen VBHC programma

Dit figuur toont de resultaten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Vrijheid van aortaklepreïnterventie

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24

Langetermijnoverleving

Dit figuur geeft inzicht in de uitkomsten per ziekenhuis voor AVR (Aortaklepvervanging).

2022-06-30 09:56:24